Betere regelgeving – Huis Nederlandse Provincies

Betere regelgeving

74% van de Europeanen vindt dat er te veel regeldruk uit Brussel komt. De Europese Commissie heeft daarom betere regelgeving tot één van de topprioriteiten benoemd. De Eurocommissaris voor betere regelgeving is Eerste Vicevoorzitter Frans Timmermans. Tijdens de presentatie van het betere regelgeving pakket in mei 2015 presenteerde hij de visie van de Commissie op betere regelgeving:

“Betere regelgeving is geen kwestie van “meer” of “minder” regelgeving, of afbreuk doen aan onze strenge sociale en milieunormen, onze gezondheid of onze grondrechten. Betere regelgeving is ervoor zorgen dat we de ambitieuze doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd, verwezenlijken op de meest efficiënte manier.”

Visie provincies

Provincies hebben regelmatig te maken met de regeldruk door Europese wetgeving. Net als Timmermans streven wij naar eenvoudige, effectieve en efficiënte regelgeving.
In Brussel zetten wij ons in om het volgende te bereiken:

  • de bevordering van kwalitatief goede en proportionele EU wet- en regelgeving (door middel van smart regulation, inclusief EU-programma’s REFIT);
  • een netto reductie en versimpeling van nieuwe en bestaande regels voor mede-overheden;
  • mede-overheden worden genoemd en betrokken bij het traject voor betere regelgeving vanwege verantwoordelijkheid voor uitvoering van Europese wet- en regelgeving.

Publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’

Op 30 september 2015 werd de IPO en HNP publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’ officieel gepresenteerd. De provincies signaleren hierin vier belangrijke knelpunten in de huidige EU-regelgeving:

  • verkokerde regelgeving;
  • regels die niet toegespitst zijn op de huidige problemen;
  • regels die hun doel voorbij schieten;
  • controledruk

Deze publicatie geeft invulling aan het dossier betere regelgeving en geeft concrete voorbeelden en praktische oplossingen bij de vier knelpunten op de provinciale beleidsterreinen natuur, economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking.

In 2016 realiseerden de provincies in samenspraak met de Europese Commissie en met steun en hulp van het Comité van de Regio’s een aantal van de praktische oplossingen. Alle evaluaties, acties en nieuwe plannen die in 2016 door de Europese Commissie werden uitgevoerd, werden geplaatst in het kader van de agenda voor betere regelgeving. De provincies hebben, met de praktische oplossingen, hier actief aan bijgedragen.

Contactpersoon HNP

Rob van Eijkeren