Cohesiebeleid na 2020 – HNP

Cohesiebeleid na 2020

Innovatie in de regio is een belangrijke drijfkracht achter de Nederlandse en Europese economie. Om deze innovatie te stimuleren, ziet de Europese Commissie graag dat regio’s en gemeenten samenwerken met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van innovatie, energietransitie en een koolstofarme economie.

De Europese Commissie ziet toe dat alleen projecten die zijn gekoppeld aan de thema’s van de EU-groeistrategie ‘Europa 2020’ worden uitgevoerd. De Europa 2020-strategie heeft vijf hoofddoelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaat en energie, onderwijs en de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Cohesiebeleid

Het Europees cohesiebeleid is een effectief instrument dat meerwaarde biedt omdat het de integrale gebiedsgerichte ontwikkeling van steden en regio’s ondersteunt. Daarmee wordt de sociaaleconomische positie van regio’s versterkt en duurzame ontwikkeling bevorderd. Met het cohesiebeleid kunnen de provincies een bijdrage leveren aan de Europese doelstellingen, o.a. op gebied van innovatie.

Vooruitblik

De provincies zijn in 2016 gestart met het ontwikkelen van een visie op het Europees investeringsbeleid van de toekomst. Dit wordt in 2017 voortgezet. De provincies bepalen daarnaast een strategie en planning om de debatten rondom het cohesiebeleid te leiden. Hierbij zullen simplificatie van de cohesiefondsen en het wegnemen van de administratieve belemmeringen belangrijk aandachtspunten zijn.

Contactpersoon HNP

Milos Labovic