Cohesiebeleid na 2020 – Huis Nederlandse Provincies

Cohesiebeleid na 2020

Gezamenlijke positie Nederlandse nationale, regionale en lokale overheden over toekomst Europese structuur- en investeringsfondsen. 

 

Innovatie in de regio is een belangrijke drijfkracht achter de Nederlandse en Europese economie. Om deze innovatie te stimuleren, ziet de Europese Commissie graag dat regio’s en gemeenten samenwerken met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van innovatie, energietransitie en een koolstofarme economie.

De Europese Commissie ziet toe dat alleen projecten die zijn gekoppeld aan de thema’s van de EU-groeistrategie ‘Europa 2020’ worden uitgevoerd. De Europa 2020-strategie heeft vijf hoofddoelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaat en energie, onderwijs en de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Cohesiebeleid

Het Europees cohesiebeleid is een effectief instrument dat meerwaarde biedt omdat het de integrale gebiedsgerichte ontwikkeling van steden en regio’s ondersteunt. Daarmee wordt de sociaaleconomische positie van regio’s versterkt en duurzame ontwikkeling bevorderd. Met het cohesiebeleid kunnen de provincies een bijdrage leveren aan de Europese doelstellingen, o.a. op gebied van innovatie.

Contactpersoon HNP

Milos Labovic