Energie & klimaat – HNP

Energie & klimaat

Betaalbare energie en een toekomstgericht klimaatbeleid zijn belangrijk voor alle EU-burgers. De Europese Commissie heeft daarom in januari 2014 een voorstel gepubliceerd met de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030. Dit Klimaat- en Energiepakket wil de uitstoot van broeikasgassen (BKG) terugdringen, de continuïteit van de energievoorziening waarborgen, en de groei, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid vergroten.

In 2016 werkte de Europese Commissie het pakket rond de Energie-Unie verder uit. De Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) evalueerde het voorstel voor het nieuwe ontwerp van de elektriciteitsmarkt dat het Parlement en de Raad hebben behandeld. Op 30 november 2016 publiceerde de Commissie een aantal belangrijke herzieningen voor o.a. de Energy Efficiency Directive en de Directive on Energy Performance of Buildings.

De uitwerking van het Klimaat- en Energiepakket 2030 staat hoog op de Europese agenda. Op 25 februari 2015 heeft de Europese Commissie de Energie-Unie gelanceerd. Met deze Energie-Unie wil de Europese Commissie een gecoördineerde aanpak van de lidstaten waarborgen en een herziening van Europese wet- en regelgeving rondom het Europees energiebeleid realiseren.

Standpunt provincies

Provincies zijn de regisseurs van de ruimtelijke ordening en de regionale economie. Deze economie willen we op een duurzame manier laten groeien. Een belangrijke pijler van een duurzame economie is de energietransitie. Deze transitie streeft naar een laag energiegebruik en het hernieuwbaar opwekken van de noodzakelijke energie, uit onder meer windenergie, zonne-energie, biomassa en aardwarmte.

Om de transitie naar duurzame economie voort te zetten en te versterken pleiten wij voor de volgende bindende EU-doelstellingen:

  • Energiebesparing;
  • Hernieuwbare energie;
  • Terugdringing van CO2 uitstoot.

Meer informatie

Contactpersoon HNP

Vivian Stribos