Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) – Huis Nederlandse Provincies

Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, ook wel het ‘Plan Juncker’ genoemd, is een fonds bedoeld voor investeringen op het gebied van infrastructuur, energie, innovatie, duurzaamheid en het midden- en kleinbedrijf. Hierbij valt te denken aan de aanleg van glasvezelnetwerken of energiebesparende maatregelen voor woningen.

Lokale en regionale autoriteiten kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Het EFSI had in eerste instantie een looptijd van drie jaar (2015-2018), inmiddels is het voorstel van de Europese Commissie ter verleninging van EFSI na 2018 goedgekeurd door zowel het Europees Parlement als de Raad. Financiering in kader van het EFSI-fonds wordt versterkt in de vorm van leningen en niet als subsidies.

Visie provincies

In Brussel zetten wij in op de volgende punten:

  • verbindingen maken tussen de (financiële) inzet en provinciale investeringsprogramma’s en de leningen die de EIB inzet via het EFSI en zijn reguliere programma’s;
  • versoepelen van condities voor investeringen uit EFSI via het programma ‘betere regelgeving’ van Eurocommissaris Timmermans.

Nederlands Investerings Agentschap – NIA

In 2015 is mede op initiatief van de provincies het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) voor EFSI opgericht. Dit platform biedt Nederlandse investeerders en financiële instellingen ondersteuning bij het aanvragen van leningen vanuit EFSI. De provincies participeren actief in het NIA.

Onder het voorzitterschap van NIA werken mede-overheden, de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) samen om EFSI-investeringen in Nederland te bevorderen. Na twee jaar operationeel te zijn, volgt een evaluatie van het NIA. Op basis van deze evaluatie wordt een beslissing genomen over verlenging van NIA.

Meer informatie:

Website over EFSI, Europese Commissie
Aankondiging NEIA, Rijksoverheid

Contactpersoon HNP

Rob van Eijkeren