Luchtkwaliteit – HNP

Luchtkwaliteit

Luchtverontreiniging is één van de voornaamste oorzaken van voortijdige sterfte in Nederland en draagt bij aan de verzuring van de natuur. Provincies zijn daarom actief bezig de luchtkwaliteit te verbeteren. Provincies leveren een bijdrage aan een schonere lucht en een betere leefomgeving door onder meer te investeren in elektrische laadpunten voor auto’s, door het stimuleren van fietsverkeer en door bij aanbestedingen te streven naar “schoon” transport.

Provincies kunnen de problemen echter niet alleen oplossen. Vandaar dat wij samenwerken met steden, de Rijksoverheid, andere overheden en overige stakeholders. Ieder heeft hier zijn eigen verantwoordelijkheid. Aangezien luchtvervuiling bij uitstek een grensoverschrijdend probleem is, vragen de provincies ook ambitieuze maatregelen van de Europese Unie.

In Brussel pleiten wij voor een scherpere regulering van nationale emissie plafonds en ambitieuze maatregelen om vervuiling bij de bron aan te pakken.

Dossiers

Momenteel werken wij aan de volgende dossiers:

  • Programma Schone lucht voor Europa;
  • Herziening NEC-richtlijn;
  • Bronbeleid;
  • Testcyclus Euro 6 voertuigen;
  • Innovatie (gericht op luchtkwaliteit).

Standpunten:

Contactpersoon HNP

Joanne Swets