Urban Agenda – Huis Nederlandse Provincies

Urban Agenda

In de stedelijke gebieden van de EU woont 73% van de Europese bevolking, wordt ongeveer 80% van het BBP gegenereerd en wordt tot 70% van de energie verbruikt. Die concentratie van activiteiten in stedelijke gebieden, vraagt om antwoorden op specifieke uitdagingen op het gebied van demografie, economie en werkgelegenheid, woningbehoefte, mobiliteit, klimaatverandering, energie, landbouw, natuur, milieu en gezondheid. Het dossier urban agenda zoekt antwoorden op deze vraagstukken.

Agglomeratiekracht

Het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en de welvaart in stedelijke gebieden is een gedeelde doelstelling van de Europese, nationale, regionale en lokale overheden. De specifieke maatregelen die nodig zijn om de doelstelling te bereiken variëren van plaats tot plaats.

De provincies zetten daarbij vooral in op agglomeratiekracht. Het gaat daarbij om de samenwerking tussen verschillende stedelijke kernen in een bepaald gebied. Op die manier kunnen we van (grensoverschrijdende) schaalvoordelen profiteren. Om die agglomeratiekracht goed te kunnen benutten, moet er worden gewerkt aan:

  • Goede verbindingen tussen stedelijke kernen;
  • Een aantrekkelijk leefklimaat met bijvoorbeeld voldoende groene ruimte;
  • In sommige gevallen zelfs een herstructurering- of transitieopgave.

Het gaat dus niet alleen om de steden zelf, maar ook om gebieden tussen stedelijke kernen in (het ommeland). Het ommeland speelt vaak een belangrijke rol bij het goed laten functioneren en leefbaar houden van stedelijke gebieden.

Onze omgevingsvisies

De omgevingsvisies van de provincies bieden ontwikkelingsstrategieën en concrete actieplannen die we gebruiken voor de koppeling van stedelijke gebieden en het platteland en kunnen als best practice ook interessant zijn voor andere Europese regio’s. Er is in de EU namelijk behoefte aan goede voorbeelden van metropolitane gebieden, stadsregio’s en agglomeraties, waarin functies sterk verweven zijn.

Stedelijke dimensie van EU-beleid

Er is momenteel geen structurele aandacht voor stedelijk beleid op EU-niveau. De Nederlandse provincies zien dit graag veranderen. Zij willen de stedelijke dimensie positioneren als integraal onderdeel van het Europees beleid, waarbij alle betrokken overheidsniveaus samenwerken aan een oplossing voor een bepaald vraagstuk (multi-level governance), waarbij er ook binnen een overheidsniveau zelf op een integrale manier aan een oplossing wordt gewerkt.

Deze structurele aandacht moet worden verankerd in de urban agenda. De urban agenda zal zich concentreren op regelgeving en programma’s die beter aansluiten bij de stedelijke praktijk en een betere uitwisseling van best practices en de beschikbaarheid van data voor de stedelijke leefomgeving. Duurzaamheid, inclusiviteit en slimme oplossingen staan daarbij centraal.

Contactpersoon HNP

Wim Stooker