Regionale kantoren Activiteiten Contact
Nieuw EU Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

De Europese Commissie (EC) presenteerde op 2 december een nieuw Europees fonds voor Maritieme Zaken en Visserij voor de periode 2014-2020. Het fonds draagt bij aan de ambitieuze doelstellingen van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ook zal het vissers helpen bij de overgang naar duurzame visserij.

Het fonds wordt in het leven geroepen om projecten te financieren waarmee nieuwe banen worden gecreŽerd en de levenskwaliteit aan de Europese kusten verbeterd wordt. De EC wil bureaucratische belemmeringen beperken zodat begunstigden gemakkelijk toegang hebben tot financiering.

Eurocommissaris voor Maritieme zaken en visserij Maria Damanaki, zei het volgende over het nieuwe fonds: "Het zal de economische groei en werkgelegenheid in de sector een nieuwe impuls geven. Voortaan zal geen geld meer worden gespendeerd aan de bouw van grote vaartuigen. Het zijn de kleinschalige visserij en aquacultuur die de vruchten zullen plukken van de "vergroening" van de begroting voor het gemeenschappelijk visserijbeleid."

Het nieuwe fonds komt in de plaats van het bestaande Europese Visserijfonds (EVF) en van een aantal andere instrumenten. De EC stelt voor om 6,5 miljard euro vrij te maken voor de periode 2014-2020. Het grootste gedeelte van dit budget gaat naar de ontwikkeling van duurzame visserij, aquacultuur en visgebieden. Vervolgens gaat er ongeveer 477 miljoen euro naar controle en handhavingsmaatregelen en 385 miljoen euro wordt aan het verzamelen van data besteed.

Gemeenschappelijk visserijbeleid
Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij wordt het basisinstrument van de door de EC in juli voorgestelde hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De overgang naar duurzaamheid vereist een aantal radicale veranderingen in de manier van vissen, en het fonds zal vissers de nodige stimulansen geven om de mariene ecosystemen minder schade toe te brengen, een einde te maken aan de overexploitatie en de teruggang van de visstand terug te draaien.

Het fonds is niet alleen een katalysator voor de overgang naar duurzaamheid en goede economische prestaties. Het dient ook de sociale agenda van de EC. Familie speelt vaak een fundamentele rol in familiale visserijbedrijven. Voortaan zullen zij in aanmerking komen voor steun voor opleiding of voor andere economische activiteiten op visserijgebied.

Groene visserij
Voor de sloop van verouderde vissersboten is geen geld meer beschikbaar. In de afgelopen 20 jaar gaf het dagelijks bestuur van de EU 1,7 miljard euro uit aan slooppremies met als doel de vangst terug te brengen. Dat effect werd echter tenietgedaan door de overgebleven modernere schepen die juist meer vis vangen. Het geld zal nu besteed worden aan het gevarieerder maken van de activiteiten van de visserijsector, zoals catering en toerisme.

Het nieuwe fonds zal ook innoverende projecten ondersteunen zoals de vervanging van visnetten door selectiever vistuig ter vermindering van de teruggooi. Ook worden de ontwikkeling van nieuwe technologieŽn die de gevolgen van visserij op de aquacultuur beperken door het fonds ondersteund.

Eťn enkel fonds
Met het geÔntegreerd maritiem beleid van 2007 worden maritieme sectoren die vroeger gescheiden waren, samengebracht. Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij verleent steun voor projecten zoals maritieme ruimtelijke ordening, geÔntegreerde maritieme bewaking en mariene kennis. Dit illustreert hoe integratie kan helpen overlap te voorkomen en kosten te beperken door middel van sector overschrijdende samenwerking en coŲrdinatie. De opneming van het maritieme beleid in het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zorgt voor een grotere coherentie en draagt bij aan synergiŽn tussen beide beleidsterreinen.

Voorbeelden van concrete activiteiten die gefinancierd kunnen worden om de bovenstaande doelen te verwezenlijken zijn;
- Innovatie; projecten die nieuwe technologische ontwikkelingen voortbrengen en deze in productieprocessen integreren.
- Beschermen van de biodiversiteit en het milieu door bijvoorbeeld vissers te betalen om vuil uit het water te halen;
- Investeringen in visserijhavens ten bate van het milieu, energie efficiency en veiligheid;
- Product kwaliteit en het gebruiken van bijvangst;
- Partnerschappen tussen wetenschappers en vissers;
- Diversificatie en het creŽren van nieuwe banen;
- Innovatie op het gebied van aquacultuur, zoals investeringen in non-food aquacultuur;
- Ontwikkelingen van nieuwe meerwaarde van aquacultuur door het bijvoorbeeld te linken met andere sectoren (toerisme, miliediensten);
- Stimuleren van nieuwe aquacultuur business.

Door:
Marloes van Nistelrooij en Milos Labovic, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:
Rapid, ‘Een nieuw Europees fonds voor Maritieme zaken en Visserij’, 2-12-‘11

Meer informatie:
Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid
Audiovisueel materiaal met voorbeelden van gefinancierde projecten
EuropaNU, ‘Geen EU-geld meer naar sloop vissersboten’, 2-12-‘11
Speech van Eurocommissaris Maria Damanaki


NL EN