Europese burgers gaan in debat over de toekomst (3)

20/10/2006

Door: Ingelise de Boer, Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel

Burgers uit de 25 Europese lidstaten krijgen de komende maanden volop de gelegenheid om met elkaar in debat te gaan over de toekomst van de Europese Unie. Voor het eerst wordt er een pan-Europese discussie gehouden waarbij meningen worden uitgewisseld over de geografische- en taalgrenzen heen. In het kader van het project Raadplegingen van Europese Burgers zullen tussen januari en april 2007 op nationale schaal debatten worden georganiseerd waarvan de conclusies in een rapport zullen worden teruggekoppeld naar de centrale organisatie. De 25 nationale conclusies worden vervolgens besproken op een slotconferentie in mei 2007 waaruit een slotdocument zal worden opgesteld met aanbevelingen voor de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement. De coördinatie van de debattenreeks is in handen van de Belgische Koning Boudewijnstichting.

Op 7 en 8 oktober kwamen reeds 200 burgers, uit iedere lidstaat 8, in Brussel bij elkaar om een agenda op te stellen voor de debatten. Samen bepaalden deze 200 vertegenwoordigers, die geen specifieke EU kennis hadden maar een afspiegeling van de maatschappij vormden, een drietal onderwerpen die zeker aan de orde moeten komen tijdens de nationale debatten. Uit een voorselectie van 24 onderwerpen koos men uiteindelijk de volgende drie onderwerpen: milieu en energie, sociaal welzijn inclusief gezondheidszorg en gezinsbeleid, en de rol van de EU in de wereld, de buitengrenzen en immigratie.

De raadplegingen in Nederland worden georganiseerd door het Instituut voor Publiek en Politiek. In maart 2007 zal er in een nader te bepalen weekend een tweedaagse burgerraadpleging plaatsvinden. Een 30-tal vooral geselecteerde deelnemers zullen dan de drie onderwerpen met elkaar bespreken en hun mening over de rol van de Europese Unie op deze terreinen formuleren. Op de eindconferentie in mei zal een intensief debat plaatsvinden met een klein aantal vrijwilligers uit de nationale debatten, met de project partners en met politieke experts. Aan de debattenreeks is al een vervolg voorzien in de vorm van kleine teams die steeds bestaan uit één burger en één politieke afgevaardigde die samen het effect van de uitkomst burgerraadpleging op het debat over de toekomst van de Europese Unie gaan bijhouden.

Naast de Raadplegingen worden nog verscheidene andere bijeenkomsten in Nederland georganiseerd over de toekomst van de Europese Unie. Onder de titel Europa – hoe nu verder organiseert het informatienetwerk Europe Direct in samenwerking met de Europese Beweging Nederland en de vertegenwoordiging van de Europese Commissie een reizende debatcyclus in verschillende regio’s. Het eerste debat heeft inmiddels plaatsgevonden in Amsterdam. Op maandagavond 30 oktober zal er een debat plaatsvinden in de bibliotheek van Assen met europarlementariër Jan Mulder en Drents gedeputeerde Sipke Swierstra, op 9 november volgt een debat in de Openbare Bibliotheek in het centrum van Leeuwareden met europarlementariër Albert Jan Maat en Fries gedeputeerde Anita Andriessen. Op 14 november is er een debat in de bibliotheek van Almere, onder andere met gedeputeerde Harry Dijksma

Het voorlichtingsbureau van het Europees Parlement, tot slot, organiseert in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek een reeks van vier debatten in verschillende regio’s van Nederland: Europa dat zijn wij. Burgers, maatschappelijke organisaties, bestuurders en politici gaan in debat over de vraag “heeft uw regio een boodschap aan Europa?”. Voor elk debat wordt een zogenaamde Opiniewijzer ontwikkeld, een lijst met vragen die op internet beantwoord kunnen worden, zodat specifieke stellingen over regionale onderwerpen kunnen worden meegenomen. De resultaten van de Opiniewijzer worden gepresenteerd tijdens de debatten. De debatten vinden plaats op 6 november in Nijmegen, op 6 december in Den Bosch, op 24 januari 2007 in Haarlem en op 7 februari in Maastricht.


Meer informatie
Over de Raadplegingen van Europese burgers:
De website van European Citizens Consultations
Op de website van het Instituut voor Publiek en Politiek of neem direct contact op met Ivo Hartman: i.hartman@publiek-politiek.nl
Informatie over de Europa hoe nu verderdebatten op de website van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie
Informatie over de Europa dat zijn wij debatten

Bron
Instituut voor Publiek en Politiek
European Citizens Consultations

Nieuwsbrieven | Artikelen per categorie | Zoeken

© 2006 Disclaimer