Huis van de Nederlandse provincies

Over het HNP

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in Brussel is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

De doelstellingen van het HNP

Door samen op te trekken in Brussel streven de provincies naar het tot stand brengen van synergie op de volgende terreinen: belangenbehartiging, signalering, informatie en advisering. Het HNP heeft de volgende doelstellingen gedefinieerd:

  • Het verbeteren van de contacten van de Nederlandse provincies met de Europese instellingen, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de EU en andere regionale bureaus in Brussel;
  • Synergie tot stand brengen tussen de landsdelige kantoren om te komen tot een efficiënte vertegenwoordiging van de gezamenlijke regionale belangen;
  • Het verstrekken van voldoende en tijdige informatie over het Europees beleid en de HNP-activiteiten;
  • Het bijdragen tot een betere kennis en bewustwording in de Nederlandse provincies van het Europees integratieproces;
  • Het verlenen van de faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bezoekers.
huis-van-de-nederlandse-provincies-afb

Contact