Noord-Nederland

Noord-Nederland

Energie, watertechnologie, sensortechnologie, ‘healthy ageing’ en agribusiness zijn de speerpuntsectoren van Noord-Nederland. Door de komende jaren in te zetten op deze sectoren, versterkt Noord-Nederland haar economische structuur en maakt het Noorden de overgang naar een meer op kennis gerichte economie. Hiermee positioneert het Noorden zich sterk, zowel binnen Nederland, maar ook naar de buurregio’s in Duitsland en de regio’s in Noord-Europa.

In het noorden is nog ruimte, is de grond in vergelijking met andere Nederlandse regio’s relatief goedkoop, en wordt de automobilist niet gehinderd door lange files. De gunstige economische ligging ten opzichte van Noordoost Europa in combinatie met het goedkopere wonen, maakt Noord-Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor diverse typen bedrijvigheid. Steden zoals Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen zijn onderling goed bereikbaar.

Naast de economische voordelen is het Noorden van Nederland een aangenaam verblijfsgebied. Noord-Nederland heeft een schoon imago. Elementen als bos, water, historische dorpen en hunebedden overheersen het beeld dat velen van Noord-Nederland hebben. Rust en ruimte zijn handelskenmerken.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland in Europa

De drie provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben hun samenwerking in 1992 officieel vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, is sinds die tijd de spreekbuis voor het Noorden en heeft als doel de economische structuur in het Noorden te versterken.

Om de economie in het Noorden te stimuleren, biedt het SNN subsidiemogelijkheden aan uit het programma Pieken in de Delta van Economische Zaken en het Operationeel Programma Noord, een programma medegefinancierd door de Europese Unie. Beide programma’s zetten in op de overgang naar een kenniseconomie met versterking van de sectoren energie, watertechnologie, sensortechnologie, ‘healthy ageing’ en agribusiness. Tegelijkertijd is er aandacht voor een aantrekkelijk werk –en woonklimaat in het Noorden met sterke steden en een vitaal platteland.

Noord-Europese regio’s langs de zogenaamde Noordelijke Ontwikkelingsas, zijn zeer interessant voor Noord-Nederland. Het projectbureau Nordconnect, opgezet en gefinancierd door het SNN, heeft dan ook als doel de samenwerking tussen Noord-Nederland en de Noord-Europese regio’s te stimuleren en verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van gezamenlijke evenementen, het opzetten van gezamenlijke projecten en het stimuleren van kennisuitwisseling. Maar eerst en vooral door overheden, organisaties, bedrijven, kennis- en culturele instellingen met elkaar in contact te brengen en informatie te laten delen.

Contact