Auke van der GootSenior Policy Advisor

Biografie


Auke van der Goot werkt sinds september 2016 bij het Huis van de Nederlandse Provincies in de functie van Senior Policy Advisor. Hij is betrokken bij een aantal dossiers die voor de gezamenlijke provincies van belang zijn, zoals de Europastrategie van IPO/HNP, grensoverschrijdende samenwerking, de Urban Agenda en de rol van intergroepen in het EP. Ook onderhoudt hij namens IPO/HNP de contacten met de Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

Loopbaan


2016 – huidig: Senior beleidsadviseur, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel
2012 – 2016: Attaché afdeling BZK, Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, Brussel
1999 – 2012: Senior beleidsmedewerker, Ministerie BZK directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Den Haag
1993 – 1998: Onderzoeker twee- en drietalig onderwijsstelsels, Mercator Education, Fryske Akademy, Leeuwarden
1992 – 1993: Office manager Europees Bureau voor Minderheidstalen, Brussel
1982 – 1992: Beleidsmedewerker Friese taal en cultuur, Provincie Fryslân, Leeuwarden

Contact


T. +32 (0)2 737 99 50
E. vandergoot@nl-prov.eu