Brede steun voor conceptadvies Gedeputeerde Rijsberman: energie-efficiëntie en gebouwen

 In Geen onderdeel van een categorie

Op 29 maart 2017 organiseerde HNP-bestuurder en gedeputeerde van de Provincie Flevoland, Michiel Rijsberman een stakeholdersbijeenkomst in het Comité van de Regio’s (CvdR). Deze vergadering met belanghebbenden was bedoeld om input op te halen voor het advies dat hij schrijft over de Europese richtlijnen voor energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen.

Advies Rijsberman

Tal van publieke en private organisaties lichtten hun standpunten over de nieuwe Europese wetgeving op gebied van energie-efficiëntie en de richtlijn energie prestaties van gebouwen toe. Het advies dat Rijsberman namens het CvdR schrijft gaat op deze beide voorstellen in.

Er bleek brede steun te zijn voor het voorstel van Rijsberman om het Europese ambitieniveau voor energie-efficiëntie als totaal van de energie consumptie omhoog te brengen van 30% naar 40% in 2030. Ook zou dit een bindend doel moeten zijn. De reden voor de 40% doelstelling is dat het zal bijdragen aan sterkere economische groei, meer banen en minder import van fossiele brandstoffen.

Meer ambitie

Van de richtlijn over de energieprestaties van gebouwen werd door de meeste sprekers eveneens een steviger ambitie niveau verlangd. Zo zou de strekking van de richtlijn verbreed moeten worden naar alle publieke gebouwen. Overheden vervullen immers een voorbeeldfunctie. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 40% van de uitstoot. Verder moeten decentrale overheden bij de uitwerking van nationale renovatieplannen betrokken worden.

Er was tijdens de bijeenkomst enige discussie over de noodzaak van het verplicht stellen van elektrische oplaadpunten op alle parkeerplaatsen. Ook werd kritiek geuit op de Commissie plannen voor de introductie van “smartness” indicatoren. Volgens Rijsberman moet de Europese Commissie met duidelijke argumenten verklaren op welke manier die indicatoren bijdragen aan een betere energielevering voor gebouwen.

Vervolgstappen

Tot 6 april 2017 mogen belanghebbenden amendementen indienen op het CvdR conceptadvies van Michiel Rijsberman. Het conceptadvies wordt vervolgens op 24 april in de milieucommissie van het Comité besproken. Op 12 juli 2017 wordt over het advies gestemd in de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s.

Door:

Sidony Venema en Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Advies Rijsberman, Comité van de Regio’s

Recent Posts