Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

De Europese Commissie heeft drie werkprogramma’s binnen het programma Digitaal Europa aangenomen en trekt hier bijna 2 miljard euro voor ...
De Europese Commissie vraagt uw mening over nieuwe gemeenschappelijke regels voor luchtvaartdiensten in de EU. Het regelgevingskader moet worden aangepast ...
De Europese Commissie heeft een Info Kit voor steden gelanceerd, waarin de Europese missie ‘100 Klimaatneutrale en slimme steden in ...
De Europese Commissie vraagt om uw input voor haar voorstel rondom Europese richtsnoeren voor een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit. Hiermee ...
Aan de vooravond van en tijdens de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 (COP26) hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie ...
De provincie Noord-Holland, het Huis van de Nederlandse Provincies en het Europees Comité van de Regio’s organiseren samen het evenement ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.