Catharina LavrijssenCoördinator EU-samenwerking Regio Randstad

Biografie


Catharina Lavrijssen is sinds januari 2021 coördinator van de EU-samenwerking van de Regio Randstad. Zij faciliteert en stimuleert de afstemming en samenwerking tussen de vier provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Catharina is verantwoordelijk voor het realiseren van de Europese ambities die in Randstadverband zijn vastgelegd, waarbij de focus ligt op gezamenlijk signaleren en het bundelen van de krachten op de prioritaire dossiers.

Loopbaan


Na afronding van haar studie algemene economie aan Tilburg University, is Catharina ruim 15 jaar werkzaam geweest in diverse functies bij de Nederlandse Rijksoverheid:

2019 – 2020   Coördinerend beleidsadviseur High Impact Crimes, ministerie van Justitie en Veiligheid
2018 – 2019   Bestuursadviseur langdurige zorg, Nederlandse Zorgautoriteit
2012 – 2018   Coördinerend adviseur Rijksfinanciën, ministerie van Financiën
2008 – 2012   Gedetacheerd Nationaal Expert werkgelegenheid en sociale zaken, Europese Commissie
2006 – 2008   Senior beleidsmedewerker middelbaar beroepsonderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2004 – 2006   Wetenschappelijk medewerker publieke financiën, Centraal Planbureau

Contact


E. lavrijssen@nl-prov.eu