Loes RuttenLiaison Officer UASNL

Biografie


Loes Rutten is de Liaison Officer van Universities of Applied Sciences Netherlands (UASNL). UASNL is een samenwerkingsverband van 18 Nederlandse hogescholen die samenwerken om zich sterker te profileren op het gebied van praktijkgericht onderzoek op Europees niveau. Als Liaison Officer is zij het doorgeefluik van relevante ontwikkelingen op Europees niveau richting de UASNL leden en koppelt zij de dagelijkse werkelijkheid van onderzoek aan hogescholen terug naar Europese beleidsmakers. In haar functie komen haar interesses voor onderzoek, samenwerken en Europa samen.

Loes begon haar loopbaan met onderzoek, vanuit haar studies natuurkunde en aardwetenschappen. Daarnaast was ze in haar vrije tijd jarenlang actief om de belangen van jongeren op Europees niveau te vertegenwoordigen via de Europese studentenorganisatie AEGEE-Europe waar zij internationaal voorzitter van was en de koepelorganisatie European Youth Forum waar zij bestuurslid was. Voordat Loes begon bij UASNL, was ze werkzaam bij het onderzoeksinstituut TNO waar ze onder andere onderzoek deed naar de energietransitie, bodemgebruik en geluidssensoren op microchips.

Loopbaan


2022-heden   Liaison Officer UASNL
2019-2021      Scientist Innovator bij TNO
2019-2020     Bestuurslid European Youth Forum
2017-2018      Voorzitter AEGEE-Europe

Contact


T. +31 (0)6 83 54 98 79
E. rutten@uasnl.eu