Remke PalsmaVertegenwoordiger NG4

Biografie


Remke is EU-projectadviseur voor Cities Northern Netherlands met een specifieke focus op energietransitie, mobiliteit, gezondheidseconomie en nieuwe democratieën/burgerparticipatie. De vier grootste steden uit Noord Nederland. Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen hebben in 2015 het initiatief genomen om een permanente vertegenwoordiging in Brussel op te zetten. Het voornaamste doel van de Cities Northern Netherlands is om mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Europese fondsen te koppelen aan initiatieven en projecten van de steden. Daarnaast is het een streven om matchmaking tussen projecten, investeringen en EU-financiering te realiseren, waar mogelijk samen met het innovatief mkb uit de noordelijke regio.

Loopbaan


Remke is tweetalig omdat ze opgroeide in Duitsland. Ze studeerde af aan de Universiteit van Aalborg en heeft een MS in Cultuur, Communicatie en Globalisering met een focus op organisatie en leiderschap. Daarvoor studeerde ze European Studies aan de Universiteit Twente. Tijdens dit programma kreeg ze de kans om op Erasmus te gaan in Zweden. Na het afronden van haar Master ging ze aan de slag bij IKEA als teammanager sales en recovery (proces/finance optimalisatie). In 2021 begon ze te werken voor steden in Noord-Nederland. Remke leidt het Small and Medium-sized Cities Platform binnen Polis en is een New European Bauhaus Taskforce-leider binnen het Europese netwerk ERRIN.

Contact


E. r.palsma@citiesnorthernnetherlands.eu