Het Huis van de Nederlandse Provincies vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Brussel.
"De Nederlandse provincies bouwen mee aan een EU van vooruitgang en modernisering. De provincies willen samen met partners en andere partijen gemeenschappelijke doelen bereiken." - Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning van Noord-Holland en voorzitter van het HNP.
Drie Nederlandse waterstofprojecten zijn samen met veertien andere grootschalige, Europese projecten voor schone technologie geselecteerd voor een investering van 1,8 ...
Nederland heeft zijn definitieve herstel- en veerkrachtplan ingediend bij de Europese Commissie en is daarmee de laatste van alle lidstaten ...
Europese regio’s hebben meer geld nodig voor de aanpak van belangrijke uitdagingen, zoals de energie- en digitale transitie en groene ...
De 150e plenaire zitting van het Comité van de Regio’s stond grotendeels in het teken van klimaatverandering en de daaraan ...
De nieuwe Europese Innovatieagenda plaatst regio’s centraal in de golf van innovatie en de verbinding van innovatie-actoren in Europa. Regionale ...
Het EU-wetsvoorstel voor de opslag van gas is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU. Daarmee ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden. Abonneer u nu en mis niks!

Dossier: Klimaat & Energie
De Europese Klimaat en Energie agenda staat in 2022 vooral in het teken van de doorlopende onderhandelingen over het Fit for 55-pakket. Hoe gaan de Nederlandse Provincies hiermee om?
Dossier: Digitalisering
De Commissie is vastbesloten: dit moet het digitale decennium van Europa worden, zodat de EU in 2030 digitaal is getransformeerd. Hoe zien de Nederlandse Provincies dit voor zich?
Dossier: Regionale Economie
COVID-19 laat nog steeds zijn sporen na in de Europese economie. De Commissie wil dat de economische activiteit terugkeert naar het niveau voor de crisis. Het is belangrijk voor medeoverheden om inspraak te hebben op deze nieuwe investeringen.
Dossier: Agrofood
Na de vaststelling van de GLB-verordeningen in 2021, blijft de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2022 een belangrijk aandachtspunt binnen de Green Deal. Dit heeft grote impact op de Nederlandse provincies.
Dossier: DGLO
Duurzame en Gezonde Leefomgeving (DGLO) heeft meer aandacht gekregen, zowel vanuit de Europese Commissie alsook vanuit de twaalf provincies. Dit biedt voor 2022 en daarna een solide basis en is richtinggevend voor onze inzet in de Brusselse belangenbehartiging.
Dossier: Circulaire Economie
Met de publicatie van de Green Deal door de Europese Commissie heeft Circulaire Economie een belangrijke plek gekregen in het beleid rondom de vergroening en verduurzaming van de Europese economie. Wat is de impact hiervan op Nederlandse Provincies?
Dossier: Mobiliteit
In 2020 is de Europese duurzame en slimme mobiliteitsstrategie gepubliceerd. Deze strategie is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal om de uitstoot van mobiliteit in 2050 met 90% te verminderen. Op welke manier heeft dit invloed op de Nederlandse provincies?
Wekelijks op de hoogte worden gehouden?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.