Digitalisering

Digitalisering

De Commissie is vastbesloten: dit moet het digitale decennium van Europa worden, zodat de EU in 2030 digitaal is getransformeerd. Het HNP ziet de digitale transformatie in onze provincies plaatsvinden. Digitalisering blijf daarom een prioritair dossier. Om de digitale doelen voor 2030 te realiseren, zal de Commissie in 2022 met een aantal nieuwe wetgevende voorstellen komen. Onder andere met een ‘Cyberweerbaarheidswet’, het eerste wetgevende voorstel dat voortvloeit uit de Cyber Security Strategy van 2020. Daarnaast zal de Commissie met een voorstel komen voor digitale vaardigheden in het onderwijs. Dit zijn belangrijke voorstellen die onze regionale economie raken en verder gaan dan alleen wetgeving en veiligheid. Daarnaast loopt de publicatie van de ‘Datawet’ vertraging op, wat betekent dat deze begin 2022 wordt verwacht. Verder lopen er nog een flink aantal initiatieven in 2022 door, onder andere het voorstel voor het realiseren van de digitale doelen 2030 (zoals de digitale transformatie van het mkb) met het bijbehorende beleidsprogramma. Ook zullen de eerste calls van de Europese financieringsprogramma’s uit het ‘Meerjarig Financieel Kader 2021-2027’ worden gelanceerd, zoals voor het programma Digital.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouder voor Digitalisering is:

  • Martijn van Gruijthuijsen: Lid CIVEX commissie/CvdR, co-voorzitter BAC RE en voorzitter van de IPO kopgroep Digitalisering.

Contact