Digitalisering

Digitalisering

De Europese Commissie is vastbesloten om dit decennium het digitale decennium te maken, beter bekend als de EU’s Digital Decade. Met digitaalvaardige burgers en hooggekwalificeerde professionals; met beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuurvoorzieningen; met digitaal getransformeerde bedrijven; en met belangrijke overheidsdiensten online beschikbaar, uiterlijk in 2030. Om dit te realiseren hebben de Europese instellingen en lidstaat Nederland input vanuit de regio’s nodig.

Digitalisering is een manier om onze maatschappelijke opgaven aan te pakken en ons regionale ecosysteem te versterken; hiermee wordt het EU-doel om externe afhankelijkheid te verminderen, ondersteund. Het unaniem aangenomen advies van de rapporteurs Schmidt/Van Gruijthuijsen in het Europees Comité van de Regio’s over de ‘European Chips Act‘ beschrijft de rol van regio’s hierin en wat nodig is op Europees en nationaal niveau.

Het laatste jaar van de huidige Europese Commissie staat met name in het teken van de AI Act trilogen, de onderhandelingen over de Interoperable Europe Act, de GigaBit Infrastructure Act en de Cyber Solidarity Act. Deze voorstellen hebben impact op onze eigen provinciale digitale transformatie, de maatschappelijke opgaven waar we aan werken en de regionale economie. Daarnaast zijn er wederom Europese middelen beschikbaar in de diverse Europese programma’s voor de digitale transformatie, zoals het Digitale Europe programma en het CEF programma.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouders voor Digitalisering zijn:

Elianne Demollin-Schneiders (gedeputeerde, provincie Limburg):

  • Lid IPO BAC Klimaat en Energie.
  • Plaatsvervangend lid IPO BAC Financiën en Openbaar Bestuur.
  • Plaatsvervangend lid in de CIVEX-commissie van het Europees Comité van de Regio’s.

Jan Klopman (gedeputeerde, provincie Flevoland):

  • Lid IPO BAC Landelijk Gebied.
  • EU-adviseur en agendalid IPO BAC Regionale Economie en Cultuur.
  • Plaatsvervangend lid in de COTER-commissie van het Europees Comité van de Regio’s.

Nieuws

Contact