Circulaire Economie

Circulaire Economie

Met de publicatie van de Green Deal door de Europese Commissie heeft Circulaire Economie een belangrijke plek gekregen in het Europese beleid voor vergroening en verduurzaming van de Europese economie. Om hier invulling aan te geven presenteerde de EC in maart 2020 het Actieplan voor Circulaire Economie. Hierin geeft de EC aan dat de transitie van de EU naar een circulaire economie de druk op natuurlijke grondstoffen zal verminderen en zal leiden tot duurzame groei en de creatie van nieuwe banen. Het bevorderen van de circulaire economie op Europees niveau is een voorwaarde om de EU-doelstellingen voor klimaatneutraliteit in 2050 te behalen en het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Europees beleid zal daarom herzien en aangescherpt worden en dit zal ook gevolgen hebben voor de Nederlandse provincies. Om aandacht te vragen voor de opgaven van de provincies bij de Europese instellingen is het van belang dat er een actieve lobby gevoerd wordt en er een positie wordt ingenomen door de provincies.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouder voor Circulaire Economie is:

  • Tjisse Stelpstra: Lid ENVE commissie/CvdR, lid BAC Energie en dossierhouder Energie in de Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

Contact