Circulaire Economie

Circulaire Economie

Met de publicatie van de Green Deal door de Europese Commissie, heeft Circulaire Economie een belangrijke plek gekregen in het Europese beleid voor vergroening en verduurzaming van de Europese economie. Om hier invulling aan te geven, presenteerde de Commissie in maart 2020 het Actieplan voor Circulaire Economie. Hierin geeft de Commissie aan dat de transitie van de EU naar een circulaire economie de druk op natuurlijke grondstoffen zal verminderen en zal leiden tot duurzame groei en de creatie van nieuwe banen. Het bevorderen van de circulaire economie op Europees niveau is een voorwaarde om de EU-doelstellingen voor klimaatneutraliteit in 2050 te behalen en het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Europees beleid zal daarom herzien en aangescherpt worden en dit zal ook gevolgen hebben voor de Nederlandse provincies. Om aandacht te vragen voor de opgaven van de provincies bij de Europese instellingen is het van belang dat er een actieve lobby gevoerd wordt en er een positie wordt ingenomen door de provincies.

De Europese agenda in 2023 staat in het teken van de onderhandelingen op het Circulaire Economie Pakket II en III, waarin Europa wordt aangezet tot het voorkomen van verpakkingsafval: door productie en gebruik te verminderen; hergebruik en navulbare verpakking te stimuleren. Het derde pakket staat in het teken van de consument met het right to repair-initiatief. De HNP-werkgroep monitort deze onderhandelingen en ontwikkelingen op de voet, gezien de eventuele impact op de provincies. Waar nodig, zal de werkgroep in overleg met de bestuurlijke HNP-dossierhouder gerichte lobbyacties ondernemen richting Europese instellingen.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouders voor Circulaire Economie zijn:

Friso Douwstra (gedeputeerde, provincie Fryslân):

  • Lid IPO BAC Ruimte en Leefomgeving.
  • Lid IPO BAC Regionale Economie en Cultuur.
  • Vast lid in de SEDEC-commissie van het Europees Comité van de Regio’s.

Esther Rommel (gedeputeerde, provincie Noord-Holland):

  • Lid IPO BAC Regionale Economie en Cultuur.
  • Lid IPO BAC Financiën en Openbaar Bestuur.
  • Lid IPO BAC Ruimte en Leefomgeving.

Nieuws

Contact