Europees Comité van de Regio’s

Europees Comité van de Regio’s

Het Europees Comité van de Regio’s is het adviesorgaan waar lokale en regionale overheden hun stem laten horen in het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Het Comité werd opgericht met het Verdrag van Maastricht (ondertekend in 1992) en hield in 1994 zijn eerste vergadering.

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad raadplegen het Comité van de Regio’s over nieuwe voorstellen op terreinen die raken aan lokaal en regionaal beleid. Zo bereidt het Comité adviezen voor op het gebied van milieu, economische en sociale cohesie, grensoverschrijdende samenwerking, (trans-Europees) transport, volksgezondheid, onderwijs en cultuur, werkgelegenheid en sociaal beleid. Daarnaast kan het Comité van de Regio’s ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen.

In totaal bestaat het Comité van de Regio’s uit 329 lokale en regionale vertegenwoordigers, die voor een periode van vier jaar worden benoemd door de Raad. Nederland heeft twaalf leden en twaalf plaatsvervangers die zitting hebben in het Comité. De helft daarvan bestaat uit provinciale bestuurders, de andere helft wordt gevormd door gemeentelijke bestuurders.

Provinciale bestuurders in het Europees Comité van de Regio’s

Leden:

 • Wim van de Donk – Provincie Noord-Brabant
 • Michiel Rijsberman – Provincie Flevoland
 • Eddy van Hijum – Provincie Overijssel
 • Tjisse Stelpstra – Provincie Drenthe
 • Robert Strijk – Provincie Utrecht
 • Andy Dritty – Provincie Limburg

Plaatsvervangers:

 • Anita Pijpelink – Provincie Zeeland
 • Jeannette Baljeu – Provincie Zuid-Holland
 • Henk Staghouwer – Provincie Groningen
 • Ilse Zaal – Provincie Noord-Holland
 • John Berends – Provincie Gelderland
 • Klaas Fokkinga – Provincie Friesland

Meer informatie

Contactpersoon

Jop van Unnik
vanunnik@nl-prov.eu
+32 2 737 99 89

Wekelijks op de hoogte worden gehouden?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.