Europees Comité van de Regio’s

Europees Comité van de Regio’s

Het Europees Comité van de Regio’s is het adviesorgaan waar lokale en regionale overheden hun stem laten horen in het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Het Comité werd opgericht met het Verdrag van Maastricht (ondertekend in 1992) en hield in 1994 zijn eerste vergadering.

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad raadplegen het Comité van de Regio’s over nieuwe voorstellen op terreinen die raken aan lokaal en regionaal beleid. Zo bereidt het Comité adviezen voor op het gebied van milieu, economische en sociale cohesie, grensoverschrijdende samenwerking, (trans-Europees) transport, volksgezondheid, onderwijs en cultuur, werkgelegenheid en sociaal beleid. Daarnaast kan het Comité van de Regio’s ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen.

In totaal bestaat het Comité van de Regio’s uit 350 lokale en regionale vertegenwoordigers, die voor een periode van vier jaar worden benoemd door de Raad. Nederland heeft twaalf leden en twaalf plaatsvervangers die zitting hebben in het Comité. De helft daarvan bestaat uit provinciale bestuurders, de andere helft wordt gevormd door gemeentelijke bestuurders.

Provinciale bestuurders in het Europees Comité van de Regio’s

Leden:

 • Jeannette Baljeu, Provincie Zuid-Holland
 • Theo Bovens, Provincie Limburg
 • Wim van de Donk, Provincie Noord-Brabant
 • Klaas Kielstra, Provincie Fryslân
 • Cees Loggen, Provincie Noord-Holland
 • Annemieke Traag, Provincie Overijssel

Plaatsvervangers:

 • Mariëtte Pennarts-Pouw, Provincie Utrecht
 • Ben de Reu, Provincie Zeeland
 • Michiel Rijsberman, Provincie Flevoland
 • Henk Staghouwer, Provincie Groningen
 • Michiel Scheffer, Provincie Gelderland
 • Tjisse Stelpstra, Provincie Drenthe

Meer informatie

Contactpersoon

Jop van Unnik