Klimaat & Energie

Klimaat & Energie

De Europese Klimaat en Energie agenda staat in 2023 vooral in het teken van de doorlopende onderhandelingen over het Fit for 55-pakket. Dit pakket aan nieuwe voorstellen en herzieningen, is bedoeld om de verhoogde klimaatdoelstelling van 55% emissiereductie in 2030 te behalen en de EU in 2050 uiteindelijk klimaatneutraal te maken. Naast de doorlopende onderhandelingen op de voorstellen uit dit pakket, staat de versnelling van de energietransitie de komende maanden hoog op de agenda. Het gaat hierbij om zowel de transformatie van de interne energiemarkt om de regels van de interne energiemarkt te herzien met het streven om de gasprijs los te koppelen van de elektriciteitsprijs, als de netcongestieproblematiek te verlichten. De versnelde toegang van hernieuwbare energie en opslag; energie zekerheid; energie efficiëntie gebouwen; en de verdere behandeling van het commissievoorstel voor een Europese waterstofbank – om zo een impuls te geven aan de rendabiliteit van waterstofprojecten en de doorontwikkeling van hydrogen valleys in de EU – staan ook hoog op de agenda. In het najaar van 2023 wordt het commissievoorstel verwacht over de uniforme toepassing van warmtepompen.

De HNP-werkgroep monitort de onderhandelingen en ontwikkelingen op de voet, gezien de eventuele impact op de provincies. Waar nodig, zal de werkgroep in overleg met de bestuurlijke HNP-dossierhouder gerichte lobbyacties ondernemen richting Europese instellingen. ​Daarnaast richten wij ons op het versterken van de integrale samenwerking op dossier-overstijgende voorstellen, onder andere op het gebied Agrofood, Duurzame en Gezonde Leefomgeving en Mobiliteit.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouder voor Klimaat & Energie is:

Ans Mol (gedeputeerde, provincie Gelderland):

  • Lid IPO BAC Klimaat en Energie.
  • Plaatsvervangend lid IPO BAC Ruimte en Leefomgeving.
  • Vast lid in de ENVE-commissie van het Europees Comité van de Regio’s.

Nieuws

Contact