Klimaat & Energie

Klimaat & Energie

De Europese Klimaat en Energie agenda staat in 2022 vooral in het teken van de doorlopende onderhandelingen over het Fit for 55-pakket. Dit pakket aan nieuwe voorstellen en herzieningen is bedoeld om de verhoogde klimaatdoelstelling van 55% emissiereductie in 2030 te behalen en de EU in 2050 uiteindelijk klimaatneutraal te maken. Naast de doorlopende onderhandelingen op de voorstellen uit dit pakket, onderneemt de Commissie in 2022 ook een aantal nieuwe initiatieven op verschillende terreinen. Zo wil ze de vervuiling van bodem, water en lucht tot nul terugbrengen, de circulaire economie bevorderen, biodiversiteit verdubbelen en groene obligaties belangrijker maken. Het gaat hierbij vooral om de voor provincies belangrijke richtlijnen inzake energie efficiëntie, hernieuwbare energie, alternatieve brandstoffen en energie efficiëntie gebouwen, maar ook een onderwerp als zeespiegelstijging zal specifieke aandacht krijgen. Daarbij zullen we als HNP en IPO gezamenlijk optrekken en op de 55% CO2-reductiedoelstelling van de Commissie onze positie bepalen als leidraad voor onze inzet in Brussel. Daarnaast richten wij ons op het versterken van de integrale samenwerking op dossier-overstijgende voorstellen, onder andere op het gebied Agrofood, Duurzame en Gezonde Leefomgeving en Mobiliteit.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouders voor Klimaat & Energie zijn:

  • Tjisse Stelpstra: Lid ENVE commissie/ CvdR, lid BAC Energie en dossierhouder Energie in de Council of European Municipalities and Regions (CEMR).
  • Anita Pijpelink: Plaatsvervangend lid ENVE commissie/CvdR en lid BAC ROWW en BAC VP.

Contact

Wekelijks op de hoogte worden gehouden?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.