Oost-Nederland

Oost-Nederland

De provincies Gelderland en Overijssel vormen samen de regio Oost-Nederland. Het is een regio met veel natuurschoon, een rijke cultuurhistorie, een divers bedrijfsleven, drie grote Universiteiten en bovenal een heldere visie op haar toekomst. Samen met partners wil Oost-Nederland op basis van eigen kracht en kwaliteit werken aan een onderscheidend en toekomstbestendig landsdeel, waar het goed wonen, werken en recreëren is én blijft. Om dit te bereiken wordt geïnvesteerd in groene energie, prachtig platteland en krachtige steden met een sterk midden- en kleinbedrijf. Als grensregio vormt Oost-Nederland een logistieke schakel tussen de Randstad en het Ruhrgebied.

Oost-Nederland in Europa

De Europese dimensie is in Oost-Nederland overal merkbaar. Al meer dan 50 jaar wordt grensoverschrijdend met Duitsland samengewerkt. Dit gebeurt onder andere door uitvoering van een gezamenlijk grensoverschrijdend werkprogramma. De samenwerking is breed en richt zich bijvoorbeeld op Openbare Orde en Veiligheid, Cultuur en Maatschappij, mobiliteit en het bedrijfsleven in landsdeel Oost en Duitsland, maar ook op alle aspecten van Ruimtelijke Ordening, Water en Milieu. De samenwerking wordt ondersteund door het INTERREG programma.

De Europese Unie is van groot belang voor de regio. De ontwikkelingen in Brussel op belangrijke thema’s zoals Milieu, Water, Cohesie, Klimaat & Energie, Innovatie en de Lissabonstrategie, worden goed in de gaten gehouden. Specifieke informatie over de regio, die van belang is voor de ontwikkeling en evaluatie van (Europees) beleid, is beschikbaar en wordt ingebracht.

Contact