Regio Randstad

Regio Randstad

De Regio Randstad omvat de vier provincies in het westen van Nederland: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

De ‘Randstad’ is niet één stad en ook niet een agglomeratie die is gegroeid rond één stad -zoals Parijs of Londen- maar een conglomeraat van grote en middelgrote steden. Bij elkaar hebben die steden alle voorzieningen die ertoe doen om in de wereld een rol van betekenis te spelen.

Het is een dynamische grootstedelijke regio waar 8.1 miljoen mensen -bijna de helft van de Nederlandse bevolking- wonen en werken. Bekende steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag liggen in de Randstad.

De regio biedt een scala aan economische activiteiten. De Regio Randstad is met een bruto regionaal product (brp) van 367 miljard euro de vierde grootstedelijke regio in Europa, na Londen, Parijs en het Ruhrgebied. Meer dan de helft van het bruto nationaal product van Nederland wordt in de Randstad verdiend.

De Randstad vormt een belangrijke toegangspoort tot Noordwest-Europa. De regio biedt directe verbindingen met de rest van de wereld, onder andere via mainports als de haven van Rotterdam, de grootste haven van Europa, en de luchthaven Amsterdam Schiphol Airport. Naast andere factoren zoals de wereldberoemde musea in Amsterdam, maakt deze goede internationale bereikbaarheid dat de Randstad aantrekkelijk is voor internationale bedrijven, congressen en toeristen.

Als regionaal cluster is de Randstad een belangrijke motor voor kennis en innovatie. Een groot aantal kennisinstellingen is gevestigd in de Regio Randstad, waaronder toonaangevende universiteiten.

Elk jaar maakt het team van de Regio Randstad een Vooruitblik met daarin een selectie van onderwerpen die het aankomende jaar relevant zijn voor onze provincies en die in de toekomst van invloed kúnnen zijn op het beleid van provincies. In deze Vooruitblik staat per relevant onderwerp beschreven wat er het afgelopen jaar is gebeurd, evenals een doorkijk naar de aangekondigde voorstellen door de Europese Commissie voor 2021. Het volledige document is hier te bekijken.

Contact