Regio Randstad

Randstad

De Randstad is een van de belangrijkste economische regio’s in Europa. De regio bestaat uit de vier provincies (P4) in het westen van Nederland: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De regio biedt een scala aan economische activiteiten; op slechts 16% van het Nederlandse grondgebied wonen maar liefst 7,8 miljoen inwoners, zo´n 46% van de totale Nederlandse bevolking. De regio heeft zeven internationaal zeer goed bekendstaande universiteiten en twee mainports: de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol.

Regio Randstad

Regio Randstad is een netwerkorganisatie die in Brussel de gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigt van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Binnen dit samenwerkingsverband behartigt elke vertegenwoordiger de belangen van de eigen provincie en is verantwoordelijk voor een gemeenschappelijk dossier. De medewerkers dragen ook bij aan de uitvoering van het jaarplan van het Huis van de Nederlandse Provincies. Daarnaast werken de vertegenwoordigers van het Randstad team samen met hun collega’s van de vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

De samenwerking in Randstadverband richt zich op vier thema’s. Deze thema’s zijn: toekomstig regionaal beleid, kennis en innovatie, landelijke gebieden onder stedelijke druk en duurzame leefomgeving.

Algemene doelstelling van Regio Randstad in Brussel is het vergroten van de concurrentiepositie in een integrerend Europa en het verbeteren van de kwaliteit van leven in de Randstad. Om deze doelstelling te behalen richt de samenwerking zich op de volgende activiteiten:

  • beïnvloeding van het Europees beleid en regelgeving;
  • benutten van diverse Europese fondsen;
  • het streven naar voldoende aandeel in toekomstige Europese fondsen;
  • externe profilering van de vier provincies in Europa.

Andere instrumenten zijn rapporteurschappen via het Comité van de Regio’s, het organiseren van bijeenkomsten, het hebben van gesprekken met relevante partijen en gedelegeerde en uitvoerende handelingen.

Nuttige documenten:

Contact