Zuid-Nederland

Zuid-Nederland in Europa

De regio Zuid-Nederland omvat de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Een regio die buiten haar eigen grenzen denkt en doet. Met een bruto regionaal product van 150 miljard euro is Zuid-Nederland de tweede economische regio van Nederland en economisch bijna net zo groot als Hongarije, Ierland of Finland. Het Rhein-Ruhrgebied, de Vlaamse Ruit, de Noord- en Zuidvleugel Randstad en Ile-de-France liggen in haar achtertuin en biedt kansen op verdere samenwerking aan economische en maatschappelijke ontwikkeling dicht bij huis. De focus voor samenwerking beslaat echter heel Europa.

Het samenspel tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid enerzijds en het benutten van de EU-programma’s voor subsidies en leningen anderzijds, helpt de regio een succesvol ondernemersklimaat te organiseren, waarin ook aandacht is voor grensoverschrijdende maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, bereikbaarheid en mobiliteit. Het gaat om het verbinden ‘over grenzen heen’ via een snelgroeiend open innovatie ecosysteem waarin vernieuwers uit grote bedrijven, MKB en startups samen met wetenschappers uit top academische centra, studenten en investeerders waarde creëren voor de samenleving. De samenwerking tussen de Zuid-Nederlandse provincies en hun regionale quadruple helix partners, zoals universiteiten, is zeer waardevol voor een effectieve vertegenwoordiging.

Regionale economie & EU Programma’s Zuid-Nederland

Zuid-Nederland heeft een sterke economische groei gedreven door een focus op industrie, health, digitale dienstverlening, agrofood en toerisme. Meer dan 60 procent van de toegevoegde waarde wordt geleverd door het innovatieve MKB. De Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie van Zuid-Nederland (RIS-3) maakt de regio een speler van formaat als het gaat om het bevorderen van de internationale concurrentiepositie en het creëren van banen.

De RIS-3 ligt aan de basis van het EFRO Operationeel Programma Zuid (OPZuid). Voor het speerpunt innovatiebevordering van het MKB focust OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters (high tech systems, chemie, agrofood) en nationale topclusters met potentie (life sciences & health, biobased, logistiek, en maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme-energie ligt de nadruk op slimme uitrol in de bebouwde omgeving en binnen mobiliteit.

Interreg zet in op “grensvervaging” en bevordering van samenwerking tussen regionale gebieden in verschillende landen. Het vijfde Interreg A-programma is gericht op grensoverschrijdende samenwerking met België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hierbij is gekozen voor de thema’s innovatie en duurzaamheid, de bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen en op bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit.

Vanguard Initiative

De regio Zuid-Nederland participeert actief in Vanguard Initiative gezien het grote belang van de Smart Industrie-agenda. Vanguard Initiative is een samenwerkingsverband van 38 Europese regio’s. Het initiatief is gericht op een “slimme” versterking van de Europese maakindustrie (Smart Industries). De drie betrokken provincies in Zuid-Nederland werken hierbij samen met netwerkpartners als Brainport, Brightlands en Biobased-delta. Concreet is Vanguard Initiative gericht op het vanuit demonstraties en pilots (van de 30 deelnemende Europese regio’s) te komen tot een versnelde introductie van product-marktcombinaties.

Contact