Regionale Economie

Regionale Economie

Het stimuleren van Regionale Economie is sinds 2011 een taak van provincies in Nederland. Provincies dragen eraan bij dat Nederland een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld is. Provincies doen dit onder andere door het organiseren van regionale visievorming, programmering en stimuleren van innovaties in het midden- en kleinbedrijf (MKB). De structuurfondsen uit het Europees cohesiebeleid zijn de enige structurele investeringsmiddelen voor provincies om te investeren in hun economie. Het HNP voert hier daarom een actieve lobby voor.

De Europese Unie is één van de rijkste delen van de wereld, maar er bestaan in Europa grote welvaartsverschillen tussen de regio’s. Ter bevordering van de economie in economisch achtergestelde regio’s en om de regionale verschillen op economisch en sociaal niveau binnen Europa te verkleinen, heeft de EU structuurfondsen (cohesiefondsen) opgezet. De financiering van de regionale ontwikkeling loopt via middelen uit het cohesiebeleid, waar het HNP lobby op voert:

  • Het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met 506,3 miljoen euro voor Nederland en Interreg (373,1 miljoen euro).
  • Het Europees Sociaal Fonds (ESF+) (413,7 miljoen euro).
  • Het cohesiebeleid beslaat bijna 40% van de totale EU begroting (721,9 Mrd van 1.824,3 Mrd €). Nederland ontvangt hier (1,4 Mrd € uit, of 12€ per inwoner).

Daarnaast zijn er andere EU financieringsinstrumenten die bijdragen aan de regionale economie:​

  • NL-Brexit Adjustment Reserve (810 miljoen euro) ​voor het mitigeren van Brexit-impact.
  • NL-Just Transition Fund (623 miljoen euro) voor de energietransitie.
  • NL-Recovery and Resilience Facility (4,7 miljard euro).
  • NL-REACT EU (220,4 miljoen euro) voor crisisaanpak en groen herstel.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouder wordt op 27 september 2023 benoemd.

Contact