Mobiliteit

Mobiliteit

Op 9 december 2020 is de Europese duurzame en slimme mobiliteitsstrategie gepubliceerd. De duurzame en slimme mobiliteitsstrategie is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal om de uitstoot van mobiliteit in 2050 met 90% te verminderen en vormt het Europese kader voor het toekomstige Europese transport- en mobiliteitsbeleid. De voorstellen zetten in op het emissievrij maken van mobiliteit, een modal shift naar spoor en binnenvaart te realiseren en nieuwe digitale technologieën optimaal te benutten voor slimme en veilige mobiliteit. De voorstellen hebben invloed op provinciaal beleid en regionale gebiedsontwikkeling. Het betreft o.a. het toepassen van digitale oplossingen om een meer geïntegreerde en duurzame mobiliteit op regionaal niveau te realiseren. Ook de herziening van de verordening over het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) wordt in 2022 afgerond en is van belang, omdat provincies onderdeel uitmaken van het kernnetwerk en/of het uitgebreid netwerk van TEN-T.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouder voor Mobiliteit is:

  • Michiel Rijsberman: Lid COTER commissie/CvdR en adviseur en agenda-lid Cohesie in de BAC RE.

Contact