Het Huis van de Nederlandse Provincies vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Brussel.
"De Nederlandse provincies bouwen mee aan een EU van vooruitgang en modernisering. De provincies willen samen met partners en andere partijen gemeenschappelijke doelen bereiken." - Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning van Noord-Holland en voorzitter van het HNP.
De Europese interne markt bestaat dertig jaar en dat wordt gevierd met twee nieuwe mededelingen: een over de toekomst van ...
De 154e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vond plaats van 15 tot en met 16 ...
Op 16 maart 2023 organiseert de nieuw opgerichte Cohesiealliantie van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) een belangrijk evenement ...
Wat kunt u als decentrale overheid doen om gendergelijkheid te bevorderen? De Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) publiceerde ...
Er staan negen nieuwe vacatures open voor detachering bij de Europese Commissie als nationaal expert. De deadlines voor de onderstaande ...
Nederlandse regio’s hebben een belangrijke rol bij de transitie naar een waterstofeconomie en stonden samen met andere waterstofregio’s in de ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.

Dossier: Klimaat & Energie
De Europese Klimaat en Energie agenda staat in 2022 vooral in het teken van de doorlopende onderhandelingen over het Fit for 55-pakket. Hoe gaan de Nederlandse Provincies hiermee om?
Dossier: Digitalisering
De Commissie is vastbesloten: dit moet het digitale decennium van Europa worden, zodat de EU in 2030 digitaal is getransformeerd. Hoe zien de Nederlandse Provincies dit voor zich?
Dossier: Regionale Economie
COVID-19 laat nog steeds zijn sporen na in de Europese economie. De Commissie wil dat de economische activiteit terugkeert naar het niveau voor de crisis. Het is belangrijk voor medeoverheden om inspraak te hebben op deze nieuwe investeringen.
Dossier: Agrofood
Na de vaststelling van de GLB-verordeningen in 2021, blijft de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2022 een belangrijk aandachtspunt binnen de Green Deal. Dit heeft grote impact op de Nederlandse provincies.
Dossier: DGLO
Duurzame en Gezonde Leefomgeving (DGLO) heeft meer aandacht gekregen, zowel vanuit de Europese Commissie alsook vanuit de twaalf provincies. Dit biedt voor 2022 en daarna een solide basis en is richtinggevend voor onze inzet in de Brusselse belangenbehartiging.
Dossier: Circulaire Economie
Met de publicatie van de Green Deal door de Europese Commissie heeft Circulaire Economie een belangrijke plek gekregen in het beleid rondom de vergroening en verduurzaming van de Europese economie. Wat is de impact hiervan op Nederlandse Provincies?
Dossier: Mobiliteit
In 2020 is de Europese duurzame en slimme mobiliteitsstrategie gepubliceerd. Deze strategie is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal om de uitstoot van mobiliteit in 2050 met 90% te verminderen. Op welke manier heeft dit invloed op de Nederlandse provincies?
Wekelijks op de hoogte worden gehouden?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.