Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Hoe goed werkt het programma voor de eengemaakte markt tot nu toe? De Europese Commissie vraagt om uw input voor ...
De Europese lidstaten willen een volwaardige EU-plattelandsstrategie met een alomvattende en flexibele aanpak voor de huidige uitdagingen op het platteland. ...
Voor het tweede jaar op rij is een Nederlandse waterstofregio uitgeroepen tot Europese waterstofregio van het jaar. De Hydrogen Hub ...
Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn voorlopig akkoord met de nieuwe EU-wet voor kritieke grondstoffen. Het akkoord is ambitieus: ...
De Europese lidstaten zijn akkoord met strengere EU-luchtkwaliteitsnormen. Dit betekent dat de onderhandelingen met het Europees Parlement gaan beginnen. De ...
Na maanden van onderhandelingen, zijn het Europees Parlement en de Europese lidstaten overeengekomen over de omstreden natuurherstelwet. Tegen 2050 moet ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.