Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

De EU heeft een verslag over de staat van het digitale decennium gepubliceerd, inclusief een reeks landspecifieke aanbevelingen. Tegen 2030 ...
De Europese Commissie heeft zeventien projecten geselecteerd als onderdeel van de EU-missie “Een bodemdeal voor Europa”. De projecten kunnen rekenen ...
27 september 2023, Brussel | "De groene transitie in mobiliteit gaat goed, maar het kan nog veel beter. Tot 2040 ...
Hoe moeten we mensen van buiten de EU aantrekken om het gat op de Europese arbeidsmarkt te dichten? De Europese ...
Wanneer behoort een onderneming tot het mkb? De Europese Commissie wil de regels herzien, om zo meer Europese bedrijven te ...
In de eerste plenaire zitting na de zomer van 2023, heeft het Europees Parlement akkoorden gesloten over drie Europese wetsvoorstellen ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.