Nederlandse provincies en bedrijven op weg naar betere EU-regelgeving
Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Het Huis van de Nederlandse Provincies is vanwege het coronavirus gesloten voor bezoekers en bijeenkomsten.

De provincies hebben zich in het HNP georganiseerd in vier regio’s. Voor verschillende inhoudelijke dossiers zijn teams samengesteld waarin elk landsdeel wordt vertegenwoordigd.