Nieuws

Nieuws

Commissie publiceert richtsnoeren vrij verkeer werknemers tijdens COVID-19 uitbraak

Op 30 maart nam de Europese Commissie een mededeling aan met Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19. De richtsnoeren zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat grensarbeiders, met name die in kritieke beroepen om de pandemie van het coronavirus te bestrijden, hun werkplek kunnen […]

Europese Week van Regio’s en Steden verlengt aanmeldperiode partners

De oproep voor partners in de Europese Week van Regio’s en Steden (#EURegionsWeek) blijft langer open. Vanwege de huidige COVID-19-pandemie hebben de organisatoren van de #EURegionsWeek de deadline voor aanmelding van event partners verlengd tot en met 17 april 2020. De organisatie van de #EURegionsWeek zoekt partners voor het organiseren van sessies en bijeenkomsten van […]

Actieplan om regio’s en steden te helpen bij bestrijding COVID-19

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) presenteerde op 24 maart een actieplan ter ondersteuning van lokale en regionale overheden bij de aanpak van de coronacrisis. In het kader van de huidige crisis kan het CvdR regio’s en steden in heel Europa helpen, informeren, verbinden en vertegenwoordigen. Actiepunten Het actieplan heeft vijf concrete actiepunten. Het […]

Commissie presenteert investeringsinitiatieven voor aanpak coronavirus

De Europese Commissie heeft op 13 maart 2020 een reeks voorstellen gedaan om de wetgeving te wijzigen waardoor de lidstaten kunnen profiteren van meer financiële ondersteuning en gerichte bijstand. Met dit ‘Coronavirus Response Investment Initiative’ (CRII) wordt het cohesiebeleid gemobiliseerd. Hiermee wordt ingespeeld op de behoeften van verschillende sectoren als de gezondheidszorg en het [...]

ECB kondigt steunprogramma van € 750 miljard aan

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde op 18 maart een steunprogramma van €750 miljard aan om overheden te ondersteunen bij de maatregelen die de gevolgen van het coronavirus moeten beperken. Het extra opkoopprogramma van obligaties moet de economische pijn van de coronacrisis binnen de Europese Unie verzachten. Nieuw programma De Raad van bestuur van de […]

LIFE Programma vraagt om uw mening

Het LIFE-programma is bezig met het ontwikkelen van het meerjarenwerkprogramma voor de periode 2021-2024. De algemene doelstellingen van het LIFE-programma na 2020 zijn voorlopig overeengekomen. In een consultatie hoort het LIFE-programma graag uw wensen. Praat mee over de toekomst van het LIFE-programma De gerichte raadpleging over de toekomst van het LIFE-programma is geopend en alle […]

Europese Commissie publiceert openbare raadplegingen

De Europese Commissie heeft een aantal publieke consultaties gepubliceerd die van toepassing kunnen zijn op decentrale overheden en regionale samenwerkingsverbanden. In dit artikel vindt u een overzicht van relevante publicaties. Bekendmaking: Europees Klimaatpact In het derde kwartaal van 2020 voorziet de Europese Commissie de lancering van een Europees Klimaatpact. Dit Klimaatpact is [...]

Europese Commissie publiceert industrie- en MKB strategie

Op 10 maart presenteerde de Europese Commissie een nieuwe industriestrategie. Hierin publiceert de Commissie een aantal initiatieven die de overgang naar een groene en digitale economie moeten ondersteunen. De strategie bestempelt het behalen van klimaatneutraliteit tegen 2050 als een van de belangrijkste prioriteiten en benadrukt het belang van het behoud van het wereldwijde [...]

Europese steun in strijd tegen coronavirus

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, maakte 13 maart bekend dat de Europese Unie alles zal doen om nationale overheden te ondersteunen in de strijd tegen het coronavirus. De Commissie zal financiële hulp bieden, afzien van schuldlimieten en staatssteunverboden tijdelijk versoepelen. De Commissie roept regeringen en burgers op de nodige stappen […]

Provincies pleiten voor instandhouding Europese fondsen bij Eurocommissaris Hahn

Europese structuurfondsen zijn de afgelopen jaren van onschatbare waarde gebleken voor de Nederlandse regionale economie, zowel in het op gang brengen van regionale investeringen en de transitie naar schone productie als in het creëren van banen. Dat onderstrepen de 12 provincies, bij monde van gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen (Brabant), Eddy van Hijum (Overijssel) en Michiel […]

Europese Week van Regio’s en Steden zoekt partners

De organisatie van de Europese Week van Regio’s en Steden (#EURegionsWeek) zoekt partners voor het organiseren van sessies en bijeenkomsten van 12 tot 15 oktober 2020. De thema’s van de week zijn Groen Europa, Cohesie en samenwerking en het betrekken van burgers. Relevantie regio’s in EU-besluitvorming De #EURegionsWeek is het grootste jaarlijkse evenement in Brussel […]

Europees Parlement neemt standpunt in over biodiversiteit

Op donderdag 16 januari heeft het Europees Parlement een standpunt aangenomen met betrekking tot biodiversiteit. In het standpunt stelt het Parlement dat Europa 30% van zijn grondgebied moet reserveren als natuurreservaten, bindende doelstellingen moet invoeren om het gebruik van pesticiden te verminderen en 10% van zijn lange termijn budget moet investeren in maatregelen om soortenverlies [...]

Commissie op weg naar sterk, sociaal Europa

De Europese Commissie presenteerde op 14 januari een mededeling met haar eerste overwegingen voor het opbouwen van een sterk sociaal Europa. In de mededeling wordt uiteengezet hoe het sociaal beleid de uitdagingen en kansen van de komende tijd zal helpen waarmaken. Daarnaast worden acties op EU-niveau voor de komende maanden voorgesteld en wordt feedback gevraagd […]

Conferentie over betrekken van burgers bij cohesiebeleid

Het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stedelijk Beleid (DG REGIO) van de Europese Commissie organiseert op 6 februari 2020 een conferentie over het betrekken van burgers en het maatschappelijk middenveld bij het cohesiebeleid. Cohesiebeleid ondersteunt het scheppen van banen, concurrentievermogen, economische groei, verbeterde kwaliteit van leven, sociale integratie en duurzame [...]

EU-Kaderrichtlijn Water vraagt om betere implementatie

De EU-kaderrichtlijn water is “fit for purpose”, kondigde de Europese Commissie donderdag 12 december 2019 aan na de afronding van een tweejaarlijkse evaluatie, die de weg effent voor hardere handhavingsmaatregelen. De Europese Commissie waarschuwde vorig jaar dat regeringen gerechtelijke stappen konden ondernemen nadat een rapport van het Europees Milieuagentschap ontdekte dat [...]

page 1 of 2