Noord-Nederland

Noord Nederland

Als er een regio is die zich prettig voelt in Europa, dan is het wel Noord-Nederland. Het mooie, groene, ‘rustige’ Noorden heeft economisch gezien de wind in de zeilen. Onze regio zet vol in op innovatie en op duurzaamheid. Dit zijn ook precies ontwikkelingen die kunnen rekenen op politieke en financiële steun van de Europese Unie.

Het Noorden is niet alleen een krachtig onderdeel van de economische motor van Nederland, we willen ook in Europa bekend staan als een inspirerende voorbeeldregio op het gebied van landbouw, gezondheid, water, circulaire economie en duurzame energie.

Noord-Nederland in Europa

De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe hebben ieder hun eigen unieke landschappelijke en culturele kenmerken, maar als landsdeel vinden ze elkaar in collegiale bestuurlijke samenwerking. Eendrachtig en succesvol benut Noord-Nederland de Europese fondsen als financiële hefboom voor haar economische ontwikkeling.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

De drie noordelijke provincies werken al 25 jaar succesvol samen. Dat doen we in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Doel van het SNN is het verwerven en doelmatig besteden van subsidiegelden. Europese subsidieprogramma’s hebben een grote, aantoonbaar positieve, impact op onze regionale economie.

Het SNN is de verbindende factor in onze regio. We werken samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Bovendien zijn we de ‘stem van het Noorden’ in Den Haag en Brussel.

Binnen het Huis van de Nederlandse Provincies heeft het SNN zich verenigd met de vier noordelijke grote steden (NG4) uit onze regio. Samen behartigen we de belangen van Noord-Nederland in de Europese Unie. We gaan hierbij uit van de sterke punten die ons landsdeel onderscheiden van andere Europese Regio’s, waarmee we vanzelfsprekend wel innig samenwerken.

Ondernemend Noord-Nederland

Contact