Copyright

De content op de website www.nl-prov.eu is eigendom van het Huis van de Nederlandse Provincies. Nieuwsberichten mogen worden overgenomen, onder de volgende voorwaarden:

  1. De tekst van het nieuwsbericht wordt integraal en ongewijzigd overgenomen. Alle links in het nieuwsbericht worden correct overgenomen.
  2. Vermelding van de auteur zoals aangegeven in het oorspronkelijke nieuwsbericht, inclusief de vermelding dat het hier een medewerker van het Huis van de Nederlandse Provincies betreft.
  3. Onder het artikel staat de tekst: “Dit bericht is oorspronkelijk verschenen op de website van het Huis van de Nederlandse Provincies, verschijningsdatum.”, met een link naar het nieuwsartikel.
  4. Neemt u een nieuwsbericht over? Laat dit dan direct na publicatie weten aan de redactie (hnp@nl-prov.eu) met een link naar de publicatie.

Wij verzoeken u dringend om deze richtlijnen in acht te nemen bij het overnemen van content van onze website. Mocht u vragen hebben, kunt u uiteraard contact opnemen met de redactie.