Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

De Europese Commissie signaleert problemen door de terugkeer van de wolf in de EU. Daarom roept ze regio’s en lokale ...
De EU is een nieuw netwerk rijker. Zevenentwintig Europese regio’s hebben zich aangesloten bij de onlangs gelanceerde Europese alliantie voor ...
De natuurherstelwet heeft de stemming in het Europees Parlement ternauwernood gehaald. Met een verschil van 36 stemmen, namen de Europarlementariërs ...
De 156e plenaire sessie van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vond plaats van 5 tot en met 6 ...
De langverwachte Europese bodemmonitoringsrichtlijn is gepresenteerd. Zo’n 60% tot 70% van alle bodems is ongezond, aldus de Commissie. Daarom worden ...
Zes Nederlandse provincies bundelen de krachten en hebben een position paper over waterstof aan de Nederlandse Europarlementariër Tom Berendsen overhandigd. ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.