Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Het Europese cohesiebeleid en de begroting van de EU moeten worden herzien, om cohesie tussen Europese regio’s te stimuleren, aldus ...
Het Europese investeringsfonds InvestEU, met een garantie van 26,2 miljard euro, wordt geëvalueerd. Wat heeft het programma tot nu toe ...
Het Europese Parlement en de lidstaten zijn tot een politiek akkoord gekomen over de nieuwe, Europese Chips Act. Het wetsvoorstel, ...
Digitale vaardigheden vormen de basis van een goedwerkende en toekomstbestendige economie. Om Europeanen uit te rusten met de juiste kennis, ...
Subsidie vanuit de EU voor enkele Nederlandse treinverbindingen, zoals de Lelylijn, is een stap dichterbij. Het Europees Parlement heeft haar ...
De Europese Commissie vraagt uw input over een nieuwe, Europese klimaatdoelstelling voor 2040, zodat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.