Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

De 156e plenaire sessie van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vond plaats van 5 tot en met 6 ...
De langverwachte Europese bodemmonitoringsrichtlijn is gepresenteerd. Zo’n 60% tot 70% van alle bodems is ongezond, aldus de Commissie. Daarom worden ...
Zes Nederlandse provincies bundelen de krachten en hebben een position paper over waterstof aan de Nederlandse Europarlementariër Tom Berendsen overhandigd. ...
De EU maakt 6,2 miljard euro aan subsidies vrij voor maar liefst 107 vervoersinfrastructuurprojecten in heel Europa. Deze projecten moeten ...
Na Zweden, is Spanje van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024 voorzitter van de Raad van de EU. Welke ...
De Europese langetermijnbegroting van 2021 - 2027 wordt verhoogd met 66 miljard euro, als het aan de Europese Commissie ligt. ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.