Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Is uw provincie of stad voorloper op het gebied van biologische voedselproductie- en consumptie? Woont de beste biologische boer in ...
Drie grote energieplannen zijn verder in de uitwerking van hun doelstellingen. Zo zijn de Raad van de EU en het ...
Welke kaarten heb je als gedeputeerde van een provincie of gemeentelijk wethouder in handen om het Europese spel te spelen? ...
Het Europees Comité van de Regio’s heeft de Europese Week van Regio’s en Steden van 9 tot en met 12 ...
Er staan vijf nieuwe vacatures open voor detachering bij de Europese Commissie als nationaal expert. De deadline voor de onderstaande ...
Wanneer mag waterstof als “groen” worden bestempeld? De Europese Commissie heeft nieuwe regels gepubliceerd om duidelijkheid te verschaffen over de ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.