142e plenaire vergadering Europees Comité van de Regio’s

 In Geen onderdeel van een categorie

Op 3, 4 en 5 februari was de 142e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR). Eurocommissarissen Mariya Gabriel en Elisa Ferreira leverden bijdrages en er was een debat met Hans Kluge, regionaal directeur voor Europa bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), over de verdeling van de corona vaccins. Op de laatste dag sprak de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum over eerlijke Europese staatssteunregels.

Commissarissen Mariya Gabriel en Elisa Ferreira

Op 4 februari hadden de lokale en regionale vertegenwoordigers de gelegenheid om met commissaris Mariya Gabriel te praten over het herstel van de culturele en creatieve sectoren. In dit debat lag de focus niet slechts op herstel, maar op een duurzaam herstel met nadruk op het partnerschapsbeginsel.

Het debat ging ook over de nieuwe Europese onderzoeksruimte als platform voor meer vertrouwen en gestroomlijnd beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Commissaris Mariya Gabriel deelde de mening dat innovatie een centrale rol zal spelen in het herstelproces van de pandemie en dat de voordelen ervan van zodanige aard zullen moeten zijn dat de culturele industrie erdoor wordt gestimuleerd.

Daarna sprak Commissaris Elisa Ferreira over de prioriteiten van het nieuwe cohesiebeleid, de rol ervan voor een eerlijk herstel en de wijze waarop het moet worden gecoördineerd met de andere investeringsinstrumenten van de EU.

Debat met Hans Kluge en ondertekenen van actieplan

Op 5 februari benadrukte Hans Kluge de rol van regio’s en steden bij het indammen van de pandemie. Hierna uitten verschillende lokale en regionale Europese leiders hun bezorgdheid over de vorderingen van de uitrol van vaccinaties in de EU, waarbij ze vragen om meer coördinatie en gelijke toegang voor alle Europeanen.

Het Europees Comité van de Regio’s en de Wereldgezondheidsorganisatie sloten het debat af met de ondertekening van een actieplan om de veerkracht van regionale en lokale gezondheidsstelsels te verbeteren door middel van gezamenlijk onderzoek en beleidsvorming. Het actieplan, dat voortbouwt op de langdurige samenwerking die in november 2016 van start is gegaan, speelt ook in op de noodzaak om enkele van de belangrijkste uitdagingen van de pandemie aan te pakken door de coördinatie tussen verschillende niveaus van gezondheidsbestuur te verbeteren. Het zal een gezamenlijke beoordeling van de doeltreffendheid van het gezondheidsbeleid ter plaatse mogelijk maken en mogelijke oplossingen voorstellen om regionale en lokale systemen beter te laten reageren op de uitdagingen van de pandemie.

Europese staatsteunregels

Op 5 februari sprak de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum over eerlijke Europese staatssteunregels. De reden hiervoor was een nieuwe Hongaarse subsidie voor de Vredesteinfabriek in Hongarije van vier miljoen euro nadat zij zes jaar geleden al 96 miljoen euro staatssteun hebben gekregen. Deze staatssteun leidde tot verplaatsing van een deel van de bandenproductie van Twente naar Hongarije. Eddy van Hijum zocht naar steun van andere regionale bestuurders en vroeg om voorbeelden waar die staatssteunregels knellen. Er is besloten een brief te sturen over deze kwestie naar de Europese Commissie.

Door:

Maud de Jong, Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts