143e plenaire vergadering Europees Comité van de Regio’s

 In Regionale Economie

Op 16, 17 en 18 maart vond de 143e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) plaats. Leden van de Nederlandse delegatie spraken tijdens de zitting over het Brexit Adjustment Reserve (BAR), het EU handelsbeleid en het Herstelplan Europa. Ook werd er aandacht besteed aan de Conferentie over de toekomst van Europa.

Brexit Adjustment Reserve

Op woensdag 16 maart sprak Eddy van Hijum over de gevolgen van de Brexit en stelt voor om te kijken naar de impact hiervan. Hij geeft aan dat visserij en het MKB onevenredig hard worden getroffen door de nieuwe handelsbarrières. Hij heeft veel sympathie voor het Erasmusprogramma en het behoud van een vorm van samenwerking met het Verenigd Koninkrijk, maar vind de BAR niet voldoende om een basis te leggen voor een structurele nieuwe samenwerking.

Conferentie over de toekomst van Europa

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, sprak over de Conferentie van de toekomst van Europa. Met in zijn achterhoofd zijn eerdere functie als minister in Wallonië, benadrukte hij de belangrijke rol van lokale en regionale overheden in de Conferentie. Zij staan het dichtst bij de burger.  

Het CvdR stelt een groep samen op hoog niveau onder leiding van Herman van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad. De groep zal bestaan uit prominenten, die tijdens de Conferentie input gaan leveren vanuit steden en regio’s.

Debat met Eurocommissaris Valdis Dombrovskis over de EU handelsbeleid en het Herstelplan Europa

Op donderdag 18 maart spraken verschillende Nederlandse lokale en regionale vertegenwoordigers met Commissaris Valdis Dombrovskis over het nieuwe EU handelsbeleid en de bredere herstelplannen van de EU. Tijdens dit debat spraken drie Nederlanders met de Commissaris.

Als eerste sprak Eddy van Hijum (provincie Overijssel) over de aanpak van oneerlijke concurrentie voor MKB en agrarische bedrijven via handelsverdragen. Ook moet er meer oog voor samenhang met regionaal economisch beleid komen.

Daarna vroeg Michiel Rijsberman (provincie Flevoland) aandacht voor het betrekken van provincies bij het opstellen van nationale herstelplannen. In de herfst hadden de provincies hun herstelplan al klaar, maar ze zijn nog altijd niet betrokken door het Rijk bij het maken van het Nederlands plan voor de Europese Herstel faciliteit (RRF). De Covid-pandemie accentueerde de toenemende regionale sociale en economische achterstanden. Het betrekken van regio’s is een voorwaarde om Europa weer op te bouwen op een betere manier; groen, digitaal en sociaal met gelijke kansen voor iedereen.”

Als laatste deelde Rob Jonkman (gemeente Opsterland) zijn zorgen over het gebrek aan betrokkenheid van decentrale overheden in het RRF en het Europese Semester. Decentrale overheden bevinden zich in een situatie waarin ze plannen moeten uitvoeren waarover onvoldoende met hen is overlegd.

Door:

Maud de Jong, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht BAR, Europees Comité van de Regio’s

Brexit Adjustment Reserve, Europese Commissie

Conferentie over de toekomst van Europa, Europa Nu

Persbericht Herstelplan Europa, Europees Comité van de Regio’s


Recent Posts