Commissie stelt nieuw regelgevend kader batterijen voor

 In Geen onderdeel van een categorie

Eind 2020 presenteerde de Europese Commissie een nieuw regelgevend kader voor batterijen en afgedankte accu’s. Het regelgevend kader heeft als doel de schadelijke gevolgen van batterijen voor het milieu te beperken tot een minimum. Het voorstel heeft betrekking op de volledige levenscyclus van batterijen en accu’s, van ontwerp en productie tot hergebruik en recycling.

Verduurzaming batterijen

Het voorstel om de EU-wetgeving omtrent batterijen te moderniseren is een van de initiatieven die door de Europese Commissie werden aangekondigd in het nieuwe Actieplan Circulaire Economie. Levenslang duurzame batterijen zijn essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal. Duurzame batterijen zijn eveneens noodzakelijk voor groen vervoer, schone energie en het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050. In het regelgevend kader staan voorstellen waarmee sociale, economische en milieukwesties in verband met alle soorten batterijen worden aangepakt.

IT-technologieën

Het gebruik van het batterijpaspoort, de onderling verbonden dataruimte en andere nieuwe IT-technologieën zijn van cruciaal belang voor een veilige gegevensuitwisseling, een grotere transparantie van de batterijmarkt en de traceerbaarheid van grote batterijen gedurende hun levenscyclus.

Consultatie nieuw regelgevend kader voor batterijen

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over het voorstel voor een verordening voor batterijen en afgedankte accu’s. Belanghebbenden kunnen tot 15 februari 2021 opmerkingen over het voorstel indienen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Green Deal: Duurzame batterijen voor een circulaire en klimaatneutrale economie, Europese Commissie

Voorstel voor een verordening inzake batterijen en afgedankte batterijen, Europese Commissie

Batterijen en accu’s – modernisering van de EU-regels, Europese Commissie

Recent Posts