Actieplan om regio’s en steden te helpen bij bestrijding COVID-19

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) presenteerde op 24 maart een actieplan ter ondersteuning van lokale en regionale overheden bij de aanpak van de coronacrisis. In het kader van de huidige crisis kan het CvdR regio’s en steden in heel Europa helpen, informeren, verbinden en vertegenwoordigen.

Actiepunten

Het actieplan heeft vijf concrete actiepunten. Het CvdR wil de EU-steun aan lokale en regionale autoriteiten in de gezondheidssector bevorderen via de oproep voor een EU-noodmechanisme voor gezondheidszorg. Er komt een uitwisselingsplatform beschikbaar om samenwerking te bevorderen en wederzijdse steun tussen steden en regio’s in heel Europa te vergemakkelijken. De organisatie gaat via CvdR-mechanismen concrete feedback verzamelen van het lokale en regionale niveau over hoe de gezondheidszorg, noodhulp, sociale- en economische aspecten van de pandemie kunnen worden aangepakt. Vanuit het CvdR worden lokale en regionale autoriteiten regelmatig en praktisch geïnformeerd over EU-maatregelen om de crisis aan te pakken. Het Comité zal daarnaast bewijs en ervaringen verzamelen om het EU-beleid te verbeteren op basis van de ervaringen van het lokale en regionale niveau.

Uitwisselingsplatform

De president van het Europees Comité van de Regio’s nodigt alle CvdR-leden en plaatsvervangers, evenals nationale en EU-territoriale verenigingen en relevante belanghebbenden uit om op vrijwillige basis en met volledige inachtneming van hun werkbeperkingen aan het uitwisselingsplatform bij te dragen. Met deze bijdragen kan het CvdR relevante verhalen beschikbaar stellen en mogelijke oplossingen en antwoorden bieden aan andere regionale en lokale leiders die met vergelijkbare uitdagingen worden geconfronteerd.

Input, persoonlijke ervaringen, ideeën, voorstellen, videoboodschappen en feedback kunnen  worden gestuurd naar: covid19@cor.europa.eu.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Statement van President Apostolos Tzitzikostas, Europees Comité van de Regio’s
Launch of exchange platform, Europees Comité van de Regio’s

Recent Posts