Akkoord verlenging huidige GLB-regels tot eind 2022

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Europees Parlement en de Raad sloten op 27 november een akkoord over de manier waarop de huidige GLB-regels kunnen worden verlengd tot eind 2022 en de extra € 8,07 miljard van het Europese herstelinstrument onder de Europese landbouwers kan worden verspreid.

Opsplitsing

Het akkoord schetst een opsplitsing van het terugvorderingsgeld binnen de komende twee jaar. 30% van 8,07 miljard euro is beschikbaar in 2021, in 2022 is dat 70%. De lidstaten staan voor de opdracht om 37% van het totale budget veilig te stellen voor maatregelen op het gebied van groen en dierenwelzijn en 55% van het totale budget voor maatregelen voor sociale en digitale transformatie. De maatregelen moeten helpen de overgang naar slimme landbouw te versnellen, de toegang tot hoogwaardige ICT in plattelandsgebieden te verbeteren en de lokale markten versterken.

De uitzonderlijke tijdelijke steun voor landbouwers en kmo’s die door de COVID-19-crisis zijn getroffen wordt met zes maanden verlengt.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

CAP transitional regulation: informal deal on how to fund farmers, Raad van de EU

Recent Posts