Belang van cohesiebeleid onderstreept in brief

 In Geen onderdeel van een categorie

De #CohesionAlliance roept op tot een tijdige overeenstemming over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027, om een ​​soepele uitbetaling van middelen in de komende jaren te waarborgen. Het partnerschapsbeginsel moet bovendien worden versterkt om ervoor te zorgen dat lokale overheden worden betrokken bij de ontwikkeling van nationale uitgavenplannen voor cohesie.

Brief aan Charles Michel

In een recente brief aan president Charles Michel van de Europese Raad, hebben leiders van de #CohesionAlliance gevraagd dat ten minste een derde van de EU-begroting wordt besteed aan cohesie. Op woensdag 11 december bood gedeputeerde Michiel Rijsberman de brief aan tijdens een bijeenkomst met Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Voorstel Finse voorzitterschap

Het Finse voorzitterschap van de EU-Raad heeft voorgesteld de cohesie-uitgaven met 12% te verminderen, wat een vermindering van 44 miljard euro betekent in vergelijking met de vorige financiële periode. In de context van discussies rondom bijvoorbeeld de Europese Green Deal is het belangrijk dat het creëren van nieuwe fondsen niet ten koste gaat van de cohesie.

Belang cohesiebeleid binnen Europese Green Deal

“De EU zal de Green Deal niet leveren zonder lokale overheden,” stellen de leden van de #CohesionAlliance. Of we het nu hebben over het energie-efficiënter maken van gebouwen, het vergroten van recycling of het ontwikkelen van openbaar vervoer, het zijn vaak steden en regio’s die de nodige maatregelen nemen om onze samenlevingen koolstofarm te maken. Als zodanig moeten lokale en regionale overheden strategische partners worden om de Green Deal te realiseren.

#CohesionAlliance

De #CohesionAlliance is een alliantie van partijen die vinden dat het EU-cohesiebeleid een pijler van de toekomst van de EU moet blijven. De alliantie is tot stand gekomen door samenwerking tussen de toonaangevende Europese verenigingen van steden en regio’s en het Europees Comité van de Regio’s. Leden lopen uiteen van regionale en lokale overheden tot het MKB, NGO’s en kennisinstellingen. De alliantie streeft ernaar dat de EU-begroting na 2020 het cohesiebeleid sterker, effectiever, zichtbaarder en beschikbaar maakt voor elke regio in de Europese Unie.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

CEMR Press release, CEMR
Brief aan president Charles Michel van de Europese Raad, #CohesionAlliance

Recent Posts