Buitengewone vergadering EP over COVID-19-maatregelen

 In Geen onderdeel van een categorie

Op donderdag 16 en vrijdag 17 april vond er een buitengewone vergadering van het Europees Parlement plaats over de Covid-19-maatregelen van de EU. Het Europees Parlement riep onder andere op tot een omvangrijk herstelplan en EU-coronasolidariteitsfonds.

Pakket aan maatregelen

De leden van het Europees Parlement (EP) namen vrijdag een resolutie aan met begrotingsmaatregelen en liquiditeitssteun van de EU om de gevolgen van de pandemie aan te pakken. Europa heeft behoefte aan een omvangrijk herstel- en wederopbouwpakket dat moet worden gefinancierd door een ruimere langetermijnbegroting (MFK), bestaande EU-fondsen en financiële instrumenten, alsmede door “herstelobligaties” die door de EU-begroting worden gegarandeerd, vinden de leden van het Europees Parlement. Het EP benadrukt dat dit pakket gericht moet zijn op toekomstige investeringen en dat de Europese Green Deal en de digitale transitie aan de basis moeten staan van het economisch herstel na de crisis.

Meer bevoegdheden EU bij gezondheidscrisis

Het EP benadrukt, in lijn met de Europese Commissie, dat de Covid-19-crisis bovenal het belang van gezamenlijk Europees optreden heeft aangetoond. Volgens het Parlement moet de EU de bevoegdheden krijgen om op te treden in geval van grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid. De EP-leden vragen ook om de Europese productie van belangrijke producten zoals geneesmiddelen, farmaceutische ingrediënten, medische apparatuur, uitrusting en materieel op te voeren. De leden van het EP dringen erop aan dat de binnengrenzen van de EU openblijven voor de doorgang van geneesmiddelen en beschermende uitrusting, medische hulpmiddelen, voedsel en essentiële goederen

Gecoördineerde exitstrategie

Europarlementariërs onderstrepen de noodzaak van een gecoördineerde exitstrategie voor na de lockdown, in de hoop te voorkomen dat het virus opnieuw de kop opsteekt. Zij verzoeken de lidstaten om samen criteria vast te stellen voor het opheffen van de quarantaine en vragen de Europese Commissie om een doeltreffende exitstrategie te formuleren.

Tegengaan van desinformatie

In de resolutie benadrukt het EP dat desinformatie over Covid-19 een belangrijk punt van zorg voor de volksgezondheid is. De EU moet een Europese informatiebron creëren om burgers toegang te verlenen tot betrouwbare informatie en ook sociale media wordt opgeroepen om maatregelen te treffen om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Persbericht

Op de website van het Europees Parlement is een persbericht geplaatst met alle aangenomen voorstellen en resoluties.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Covid-19: EP roept op tot omvangrijk herstelplan en EU-coronasolidariteitsfonds, Europees Parlement

Recent Posts