CEF Transport Blending facility open

 In Geen onderdeel van een categorie

Het uitvoerend agentschap van de Europese Commissie INEA publiceerde op 15 november een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen voor de uitrol van ERTMS en schone brandstoffen voor alle modaliteiten op het kernnetwerk van het Europese transportnetwerk TEN-T. Het budget van € 198 mln is in principe beschikbaar voor de gehele periode, tenzij eerder uitgeput in driemaandelijkse selectieronden.

Oproep

De doorlopende oproep tot het indienen van voorstellen ondersteunt twee prioriteiten van het meerjarige werkprogramma van CEF Transport voor 2014-2020, elk met een budget van € 99 miljoen. Het gaat om de prioriteiten ‘implementatie van European Rail Traffic Management System (ERTMS)’ en ‘alternatieve brandstoffen voor transport’. Een aanvraag indienen kan alleen via een zogenoemde Implementing Partner. Dat kan de European Investment Bank (EIB) zijn of een nationale investeringsbank of -instelling, die vooraf een financieringsgoedkeuring moet afgeven. Nederlandse bedrijven die een project willen indienen, moeten zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Eerste sluitingsdatum

Elke drie maanden wordt subsidie toegekend aan projecten. De eerste sluitingsdatum voor projectuitvoerders is voorzien op 14 februari 2020. De beoordelingscriteria zijn dezelfde als bij reguliere CEF-calls. Op de speciale oproeppagina van INEA staat meer informatie over de prioriteiten en de procedure.

Virtuele infodag

De INEA organiseert op 5 december 2019 een virtuele infodag. Deze informatiedag zal de prioriteiten en belangrijkste aspecten van de oproep, evaluatie en gunning van de CEF Transport Blending Facility behandelen en zal daarnaast tips geven over het voorbereiden van een succesvol voorstel. Dit evenement is alleen virtueel en vindt plaats in de ochtend van donderdag 5 december 2019. Registreren kan via de INEA website, waarna u een link ontvangt om het evenement te bekijken.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU launches a Blending Facility to support sustainable transport projects, INEA

Meer informatie:

CEF Transport Blending facility, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2019 CEF Transport Blending Facility virtual info day, INEA

Recent Posts