#CohesionAlliance roept op tot samenwerking

 In Regionale Economie

De #CohesionAlliance roept de lidstaten van de EU op om samen te werken met lokale en regionale overheden bij het ontwerp en de uitvoering en beheer van nationale herstel- en veerkrachtplannen. De Alliantie dringt er eveneens bij de nationale parlementen op aan om het besluit over eigen middelen zo snel mogelijk te ratificeren, zodat de Europese Commissie leningen kan aangaan om de  gevolgen van de coronacrisis aan te pakken.

Sleutelrol decentrale overheden

Vanaf het begin van de gezondheidscrisis spelen lokale en regionale overheden een sleutelrol bij het realiseren van een eerlijk, duurzaam en veerkrachtig herstel in heel Europa. Tijdens het opstellen van nationale herstelplannen door de lidstaten is duidelijk geworden dat in veel landen regio’s, steden en gemeenten niet voldoende bij het planningsproces worden betrokken. De Alliantie schrijft dat het herstel van Europa slechts zo veerkrachtig zal zijn als het herstel in de regio’s, steden en dorpen. Zonder echte inspraak voor lokale en regionale overheden bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van de nationale herstel- en veerkrachtplannen, bestaat het grote risico dat veel regio’s achterblijven. Lokale en regionale overheden zijn verantwoordelijk voor een derde van de overheidsuitgaven en de helft van de overheidsinvesteringen in de EU. Het herstel zal simpelweg niet gebeuren zonder hen aan boord te hebben.

NextGenerationEU

De #CohesionAlliance verwelkomde de totstandbrenging van het herstelinstrument van 750 miljard euro NextGenerationEU als een historisch moment voor de Europese Unie. De snelle ratificatie ervan door alle EU-landen is essentieel om het herstel in Europa met nieuw geld te stimuleren. De nationale parlementen moeten het besluit daarom zo snel mogelijk ratificeren.

Verdeling coronavaccins

De #CohesionAlliance waarschuwt de EU-leiders tot slot voor het risico van een concurrentie om vaccins in Europa. Ze roept op tot nauwe coördinatie tussen de EU, nationale en regionale regeringen om ervoor te zorgen dat aan de behoeften en verwachtingen van alle Europese burgers wordt voldaan.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU-wide coalition urges national governments to involve regions and cities in the preparation of post-COVID recovery plans and to avoid a “vaccine divide” in Europe, Europees Comité van de Regio’s


Recent Posts