#CohesionAlliance vraagt input voor verklaring COVID-19 crisis

 In Geen onderdeel van een categorie

Ter gelegenheid van de Dag van Europa op 9 mei hebben het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en de partnerorganisaties van de #CohesionAlliance een gezamenlijke raadpleging gelanceerd over een nieuwe verklaring in antwoord op de uitdagingen van de COVID-19-crisis. Belanghebbende organisaties, instellingen en personen kunnen tot 30 mei 2020 aan de raadpleging meedoen.

Meer informatie

Na de uitbraak van het coronavirus en de laatste ontwikkelingen in de door de pandemie veroorzaakte sociale en economische crisis zijn de partners van de alliantie ervan overtuigd dat solidariteit en gecoördineerd optreden op EU-niveau nu meer dan ooit nodig zijn om te voorkomen dat de kloof tussen economisch meer en minder ontwikkelde gemeenschappen groter wordt en burgers of regio’s in Europa aan hun lot worden overgelaten.

De Cohesiealliantie neemt daarom een nieuwe stap om ervoor te zorgen dat cohesie een centrale doelstelling van alle EU-beleidsmaatregelen en -investeringen en een cruciaal onderdeel van het Europese herstelplan wordt. Dit vereist dat regionale en lokale spelers bij belangrijke besluiten worden betrokken en er in al het EU-beleid meer aandacht uitgaat naar de noden van regio’s, steden en dorpen.

De partnerorganisaties van de Cohesiealliantie hebben een ontwerpvoorstel voor een nieuwe verklaring opgesteld en verzoeken alle belanghebbende organisaties, instellingen, personen en ondertekenaars om hun opmerkingen, ideeën en suggesties door te geven.

De definitieve verklaring zal worden gebaseerd op de uitkomsten van de raadpleging en afhangen van de voorstellen voor het meerjarig financieel kader na 2020 en het door de Europese Commissie gecoördineerde EU-herstelplan. Tijdens een bijeenkomst van de partners van de Cohesiealliantie begin juni zal de verklaring officieel bekend worden gemaakt.

Bron:

Ontwerpverklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa, #CohesionAlliance

Recent Posts