Comité van de Regio’s vraagt input nieuwe industriestrategie

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vraagt input voor zijn advies over de ‘Nieuwe industriestrategie voor Europa’.  Deze nieuwe industriestrategie werd op 10 maart 2020 door de Europese Commissie gepresenteerd, voordat duidelijk werd hoezeer de COVID-19-pandemie de industrie als geheel zou treffen. Er wordt geen melding gemaakt van de mogelijke gevolgen van de crisis en de strategie moet daardoor wellicht worden aangepast of herzien.

Input voor advies

Het CvdR zal op grond van het document ‘Een nieuwe industriestrategie voor Europa’ een advies uitbrengen, hoogstwaarschijnlijk tijdens de zitting van 1‑2 juli 2020. Gedeputeerde van Zuid-Holland  Jeanette Baljeu (NL/RE) is benoemd als rapporteur. Op de website van het Comité van de Regio’s is een zestal vragen te vinden waarmee rapporteur Baljeu dieper wil ingaan op enkele vraagstukken. Stuur uw antwoorden per e-mail vóór 8 mei 2020 naar econ@cor.europa.eu.

Door:

Marieke ter Horst

Bron:

Schriftelijke raadpleging van belanghebbenden: Een nieuwe industriestrategie voor Europa, Europees Comité van de Regio’s

Recent Posts