Commissie geeft startsein belofte omtrent groene consumptie

 In Agrofood, Duurzame & Gezonde Leefomgeving

Op 25 januari gaf de Europese Commissie het startsein voor haar nieuwe belofte omtrent groene consumptie. De belofte is het eerste initiatief van de nieuwe consumentenagenda, dat onderdeel uit maakt van het Europees klimaatpact.

Europees klimaatpact

Het Europees klimaatpact is een EU-breed initiatief om mensen, gemeenschappen en organisaties te betrekken bij de klimaatactie en het bouwen aan een groenere Europese Unie. Deelnemende organisaties tekenen een verklaring waarin zij beloven het tempo van hun bijdrage aan een groene transitie op te voeren. Het doel is de bijdrage van ondernemingen aan een duurzaam economisch herstel te versnellen en het vertrouwen van de consument in de milieuprestaties van ondernemingen en producten te bevorderen. Een aantal bedrijven neemt deel aan een proefproject. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats van het resultaat van de beloften op het gebied van groene consumptie.

Vijf kernbeloften

De totale belofte is gebaseerd op vijf kernbeloften. Door zich bij deze beloften aan te sluiten verbinden bedrijven zich aan het nemen van ambitieuze maatregelen om de impact op het milieu te verbeteren en consumenten te helpen duurzamere aankopen te doen. Ondernemingen moeten concrete maatregelen nemen op minimaal drie van de vijf gebieden waarop beloften worden gedaan. De samenwerking tussen de bedrijven en de Commissie zal volledig transparant zijn, zodat vooruitgang geloofwaardig en verifieerbaar is.

De vijf gebieden waarop de kernbeloften worden gedaan zijn:

  • Het berekenen van de koolstofvoetafdruk van de onderneming en het begrijpen van, beheren van en communiceren over risico’s om deze voetafdruk te verminderen.
  • Het berekenen van de koolstofvoetafdruk van een selectie van toonaangevende producten van de onderneming, het verminderen van de voetafdruk van de geselecteerde producten en het bekendmaken van de vooruitgang.
  • Het opvoeren van de verkoop van duurzame producten of diensten.
  • Het vastleggen van een deel van de uitgaven voor public relations van de onderneming voor de bevordering van duurzame praktijken.
  • Het waarborgen dat de aan de consument verstrekte informatie over de koolstofvoetafdruk van de onderneming en die van het product gemakkelijk vindbaar, nauwkeurig en duidelijk zijn. Daarbij deze informatie, wanneer de voetafdruk kleiner of groter wordt, up-to-date houden.

“Van boer tot bord”-strategie

De producten die binnen de belofte inzake groene consumptie vallen zijn met name non-foodproducten. Deze vormen een aanvulling op de gedragscode die op 26 januari 2021 werd gepresenteerd in het kader van de “van boer tot bord”-strategie. Deze gedragscode biedt bedrijven uit de voedselsector de mogelijkheid om gezamenlijke verbintenissen aan te gaan op het gebied van verantwoorde bedrijfs- en marketingpraktijken.

Deelnemen

Geïnteresseerde ondernemingen uit de non-foodsectoren of detailhandelsondernemingen die zowel levensmiddelen als non-foodproducten verkopen kunnen vóór eind maart 2021 contact opnemen met de Europese Commissie.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europese Commissie geeft startsein voor de belofte inzake groene consumptie, Europese Commissie

Meer informatie:

Green Consumption Pledge Initiative, Europese Commissie
Consumentenstrategie, Europese Commissie
Farm to Fork Strategy, Europese Commissie
European Climate Pact, Europese Commissie


Recent Posts