Commissie op weg naar sterk, sociaal Europa

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie presenteerde op 14 januari een mededeling met haar eerste overwegingen voor het opbouwen van een sterk sociaal Europa. In de mededeling wordt uiteengezet hoe het sociaal beleid de uitdagingen en kansen van de komende tijd zal helpen waarmaken. Daarnaast worden acties op EU-niveau voor de komende maanden voorgesteld en wordt feedback gevraagd over verdere acties op het gebied van werkgelegenheid en sociale rechten.

Europese pijler van sociale rechten

De mededeling van de Commissie bouwt voort op de Europese pijler van sociale rechten, afgekondigd door EU-instellingen en leiders in november 2017. De Commissie vraagt ​​alle EU-landen, regio’s en partners om hun mening te geven over de te volgen weg en hun plannen om de doelstellingen van de pijler van sociale rechten te verwezenlijken. De pijler bevat 20 punten die belangrijk zijn voor eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels in het Europa van nu.

Actieplan

De inbreng van EU-landen, regio’s en partners zal bijdragen aan de voorbereiding van een actieplan dat in 2021 moet verschijnen. Dit plan zal reflecteren op alle bijdragen en wordt op het hoogste politieke niveau voorgelegd voor goedkeuring.

De Commissie heeft voor 2020 een aantal initiatieven aangekondigd die zullen bijdragen aan de uitvoering van de pijler van sociale rechten. Onder de kernacties voor 2020 zijn een eerlijk minimumloon voor werknemers in de EU en een Europese werkeloosheidsverzekering genoemd.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Employment, Social Affairs & Inclusion, Europese Commissie
Communication – A strong Social Europe for just transitions (2020), Europese Commissie
Annex to the Communication – A strong Social Europe for just transitions (2020), Europese Commissie

Meer informatie:

First phase consultation of social partners on fair minimum wages in the EU (2020), Europese Commissie
Factsheet – A strong Social Europe for just transitions (2020), Europese Commissie

Recent Posts