Commissie opent raadpleging herziening Richtlijn Intelligente Transportsystemen

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging geopend over de herziening van de Richtlijn Intelligente Transportsystemen (ITS). De raadpleging is een eerste stap in de ontwikkeling van een nieuw herzieningsvoorstel voor ITS dat de Europese Commissie in het derde kwartaal van 2021 wil publiceren.

Verbetering werking wegvervoer

De Commissie werkt aan een herziening van de ITS-richtlijn voor een verbetering van de werking van wegvervoer omdat is gebleken dat er stappen moeten worden gezet op het gebied van interoperabiliteit, samenwerking en gegevensuitwisseling om naadloos werkende en continue ITS-diensten in de hele EU mogelijk te maken.

ITS-richtlijn

De ITS-richtlijn probeert door het stellen van een Europees kader intelligente vervoersystemen bij het wegvervoer zoveel mogelijk geharmoniseerd in te voeren en de interoperabiliteit van interfaces met andere vervoerswijzen beter mogelijk te maken. Dit gaat over een heel spectrum aan gedigitaliseerde processen dat mobiliteit makkelijker, sneller, milieuvriendelijker en veiliger maakt. Het raakvlak met decentrale overheden uit zich met name in het beleid voor slimme mobiliteit of Mobility as a Service (MAAS) en slimme stoplichten projecten. 

Reageren

U kunt tot 2 februari 2021 meedoen aan deze openbare raadpleging door de online vragenlijst in te vullen.

Door:

Marieke ter Horst en Tim Slierings, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Intelligente vervoerssystemen (herziening van EU-regels), Europese Commissie

Recent Posts