Commissie presenteert actieplan voor impuls biologische productie

 In Agrofood

Op 25 maart presenteerde de Europese Commissie haar actieplan voor meer biologische landbouw tegen 2030. Het nieuwe actieplan moet de productie en consumptie van biologische producten stimuleren en meer aandacht creëren voor de verduurzaming van de sector. In 2030 moet ten minste 25% van het Europees landbouwgebied biologisch zijn. Het actieplan is in overeenstemming met de Europese Green Deal, de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie.

Ondersteuning biologische sector

Het actieplan heeft als doel om de groeiende biologische sector te ondersteunen om het streefcijfer van 25% te bereiken. Het plan bestaat uit drieëntwintig acties die zijn opgebouwd rondom drie thema’s, die een evenwichtige groei van de sector moeten garanderen: het stimuleren van consumptie, het opvoeren van de productie en het verder verduurzamen van de sector.

1. Stimuleren van consumptie

Om landbouwers aan te moedigen verder over te schakelen op biologische landbouw is het cruciaal dat de consumptie van biologische producten toeneemt. Het actieplan van de Commissie bevat daarom verschillende acties die tot doel hebben de vraag naar biologische producten te stimuleren, het vertrouwen van de consument te behouden en biologische voeding dichter bij de burgers te brengen. Een aantal van deze acties zijn:

  • Voorlichting en communicatiecampagnes over biologische productie
  • Promoten van biologische consumptie
  • Stimuleren van het gebruik van biologische producten in kantines door overheidsopdrachten
  • Voorkomen van fraude en versterken van traceerbaarheid van biologische producten

2. Opvoeren van productie

Het actieplan biedt middelen om een impuls van het aandeel biologische landbouw in de EU te stimuleren en te laten toenemen van de huidige 8,5 % tot 25 % tegen 2030. Het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal ecoregelingen omvatten die, afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen over het GLB, gedekt zullen worden door een begroting van 38 à 58 miljard euro voor de periode 2023-2027. De ecoregelingen worden ingezet om biologische landbouw te bevorderen. Andere acties binnen dit thema zijn o.a.:

  • Organisatie van informatie- en netwerkactiviteiten voor de uitwisseling van beste praktijken
  • Certificering van producentengroeperingen in plaats van individuele landbouwers
  • Onderzoek en innovatie
  • Versterken van lokale en kleinschalige verwerking
  • Betere inrichting van de voedselketen

3. Verduurzaming van de sector

De laatste acties zijn gericht op de verduurzaming van biologische landbouw. De Commissie komt hiervoor met acties die gericht zijn op een beter dierenwelzijn, de beschikbaarheid van biologische zaden, een kleinere koolstofvoetafdruk voor de sector en zo min mogelijk plastic-, water- en energieverbruik. In het budget wordt 30% voorzien voor onderzoek en innovatie. Die middelen zullen ingezet worden voor onderzoeks- en innovatieacties rond land- en bosbouw en plattelandsgebieden.

Vorderingen

De Commissie zal toezien op de vorderingen via een jaarlijkse follow-up met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de lidstaten, en belanghebbenden, en aan de hand van zesmaandelijkse voortgangsverslagen en een evaluatie halverwege.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europese Green Deal: Commissie presenteert actieplan om biologische productie impuls te geven, Europese Commissie

Het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie, Europese Commissie


Recent Posts