Commissie presenteert investeringsinitiatieven voor aanpak coronavirus

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie heeft op 13 maart 2020 een reeks voorstellen gedaan om de wetgeving te wijzigen waardoor de lidstaten kunnen profiteren van meer financiële ondersteuning en gerichte bijstand. Met dit ‘Coronavirus Response Investment Initiative’ (CRII) wordt het cohesiebeleid gemobiliseerd. Hiermee wordt ingespeeld op de behoeften van verschillende sectoren als de gezondheidszorg en het MKB en wordt hulp geboden aan de meest getroffen gebieden en hun burgers.

Gezamenlijke aanpak

Tijdens de bekendmaking gaf de President van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan dat nationale, regionale en lokale gemeenschappen in de frontlinie staan bij het bestrijden van de ziekte en dat solidariteit en verantwoordelijkheid de sleutel zullen zijn om deze crisis aan te gaan. Een gezamenlijke en gecoördineerde actie weegt zwaarder dan individuele acties, geeft Von der Leyen aan.

Financiering

Het Coronavirus Response Investment Initiative heeft tot doel  bestaande EU-begrotingsmiddelen te mobiliseren om zo de lidstaten financiële steun te verlenen voor directe reactie op de huidige crisis en de gevolgen op lange termijn. Financiering vanuit het cohesiebeleid en het EU-solidariteitsfonds zullen hierin een centrale rol spelen. Dit omvat vooruitbetalingen, het ombuigen van cohesiefondsen en het helpen van lidstaten bij het herverdelen van geld waar dat het meest nodig is. Voor Nederland is hiervoor in de huidige programmaperiode helaas geen EFRO of ESF beschikbaar. De middelen zijn namenlijk  al gecommiteerd aan projecten en nodig voor reeds aangegane verplichtingen. Indien er geld vrijgespeeld moet worden, zullen alle lopende calls onmiddellijk moeten sluiten.

Kasreserves Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Om geld beschikbaar te maken voor de bestrijding van de crisis stelt de Commissie voor om kasreserves uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI) vrij te maken. Dit zorgt voor onmiddellijke liquiditeit in de begroting van lidstaten. Het zal het gebruik van de nog niet toegewezen 37 miljard euro aan cohesiebeleidsfinanciering binnen de cohesiebeleidsprogramma’s 2014-2020 versnellen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Coronavirus Response Investment Initiative, Europese Commissie
Cohesion Policy and EU Solidarity Fund contribute to the Coronavirus Response Investment Initiative, Europese Commissie
Brief van Eurocommissarissen Ferreira en Schmit aan Nederland, Europese Commissie

Recent Posts