Commissie publiceert richtsnoeren vrij verkeer werknemers tijdens COVID-19 uitbraak

 In Geen onderdeel van een categorie

Op 30 maart nam de Europese Commissie een mededeling aan met Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19. De richtsnoeren zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat grensarbeiders, met name die in kritieke beroepen om de pandemie van het coronavirus te bestrijden, hun werkplek kunnen bereiken.

Invoering grenscontroles

De aanleiding voor dit richtsnoer is dat steeds meer lidstaten controles invoeren aan grensovergangen. Hierdoor ontstaan soms lange wachttijden, ook voor degenen die dagelijks de grenzen moeten overschrijden om naar hun werk te gaan. De Commissie behandelt in deze richtsnoeren ook problemen in verband met seizoenarbeiders. De richtlijnen zijn een aanvulling op de Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te garanderen en volgen de recente oproep van de Europese Raad voor de realisatie van Green Lanes. Naast de richtsnoeren heeft de Europese Commissie een factsheet gepubliceerd met antwoorden op veel gestelde vragen op dit gebied.

Cruciale beroepen

De Commissie geeft aan dat de voortzetting van het vrije verkeer van alle werknemers in cruciale beroepen in deze tijd juist essentieel is. Dit geldt zowel voor grensarbeiders als voor gedetacheerde werknemers. Europese lidstaten moeten werknemers in staat stellen het grondgebied van het buurland te betreden en vrije toegang tot hun werkplek te hebben, met name als zij een van de cruciale beroepen uitoefenen. Als cruciale beroepen noemt de Commissie onder andere medewerkers van de gezondheids- en vervoerssector, veiligheidswerkers, productie- en onderhoudspersoneel en personeel van overheidsinstellingen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19, Europese Commissie
Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te garanderen, Europese Commissie
Factsheet met informatie voor grensarbeiders en gedetacheerde werknemers, Europese Commissie

Recent Posts